• $7,3655
  • €8,9354
  • 436.414
  • 1519.69
31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:00 | Son Güncelleme:

Nörolojinin alanına giren 200 hastalık nedir?

Nörolojinin alanına giren 200 hastalık nedir"

Nöroloji beyin, beyin sapı, omurilik ve sinir sistemi ile ilgilenen bir alandır. Epilepsi, migren, parkinson, bunama, alzheimer ve ruhsal bozukluklar nöroloji alanının incelediği hastalıklardan sadece birkaçıdır. Nöroloji alanını çalışırken, diğer alanlardan bağımsız bir şekilde çalıştığını düşünemeyiz. Nöroloji alanında ilaç tedavisi ve aynı zamanda cerrahi tedavide vardır. ‘Nöroloji nedir? Hangi hastalıklar ile ilgilenir?’ sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…

Nöroloji kendi içinde de farklı dallara ayrılmaktadır. Her ne kadar beyinle ilgili hastalıkları incelese de psikiyatrinin alanlarıyla karıştırılmamalıdır. Depresyon, bunalım, panik atak gibi rahatsızlıklarda ilk başvurulacak yer nöroloji değildir. Aksi takdirde tedavi sürenizin uzamasına ve yanlış bir yöne gitmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle beynimizle ilgili bir sorun yaşadığımızda kendimizi iyice dinlemeli ve belirtilerin ne sıklıkla olduğuna bakılarak yardıma başvurmalıyız.

NÖROLOJİ NEDİR?

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlardaki ciddi laboratuvar arka planının yanı sıra günümüze nöroloji pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişki içindedir.

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?

AIDS: Nörolojik belirtilerin varlığında
Disleksi
Alien hand sendromu
Allan Herndon Dudley sendromu
Çocukluk çağı hemiplejisi
Alzheimer hastalığı
Amorozis fugaks
Amnezi
Amyotrofik lateral skleroz
Angelman sendromu
Afazi
Apraksi
Araknoidit
Arnold Chiari malformasyonu
Asperger sendromu
Ataksi
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
ATR 16 sendromu
Otizm ve otizm spekturumundaki diğer hastalıklar
Behçet hastalığı
Bipolar bozukluk
Bell paralizisi
Brakiyal pleksus yaralanması
Beyin hasarı
Beyin tümörleri
Canavan hastalığı
Capgras hastalığı
Karpal tünel sendromu
Serebral anevrizma
Serebral arterioskleroz
Serebral atrofi
Serebral palsi
Serebral vaskülit
Servikal spinal stenoz
Charcot Marie Tooth hastalığı
Kronik yorgunluk sendromu
Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
Coffin Lowry sendromu
Kompresyon nöropatisi
Konjenital yüz felci
Kraniyal arterit
Kraniyositozis
Creutzfeldt Jakob hastalığı
Cushing sendromu
Siklik kusma sendromu
Dawson hastalığı
Dawson hastalığı
De Morsier sendromu
Demans
Dermatomiyozit
Diyabetik nöropati
Diffüz skleroz
Diplopi
Bilinç bozuklukları
Down sendromu
Dravet sendromu
Duchenne kas distrofisi
Dizartri
Diskinezi
Disleksi
Distoni
Ensefalit
Ensefalosel
Enürezis
Epilepsi
Erb felci
Esansiyel tremor
Fabry hastalığı
Fahr sendromu
Boğmaca
Fisher sendromu
Friedreich ataksisi
Fibromiyalji
Foville sendromu
Fetal alkol sendromu
Frajil X sendromu
Gaucher hastalığı
Gerstmann sendromu
Dev hücreli arterit
Dev hücreli inklüzyon hastalığı
Globoid hücre lösodistrofisi
Guillain Barre sendromu
Hallervorden Spatz sendromu
Baş ağrısı
Hemifasiyal spazm
Herediter motor nöropatiler
Herediter spastik parapleji
Herpes zoster otikus
Hirayama sendromu
Hirschsprung hastalığı
Holmes Adie sendromu
Huntington hastalığı
Hiperkortizolizm
Hipoksi
İmmün aracılı ensefalomiyelit
Refsum hastalığı
İnfantil spazmlar
İntrakraniyal hipertansiyon
Joubert sendromu
Karak sendromu
Kearns Sayre sendromu
Kinsbourne sendromu
Kleine Levin sendromu
Klippel Feil sendromu
Kufor Rakeb sendromu
Lafora hastalığı
Lambert Eaton miyastenik sendrom
Landau Kleffner sendromu
Wallenberg sendromu
Öğrenme güçlükleri
Leigh hastalığı
Lennox Gastaut sendromu
Lesch Nyhan sendromu
Lökodistrofi
Lou Gehrig hastalığı
Lumbar disk hastalığı
Lumbar spinal stenoz
Lupus eritematozus
Lyme hastalığı
Machado-Joseph hastalığı
Makroensefali
Miller Fisher sendromu
Metakromatik lökodistrofi
Mikrosefali
Menenjit
Menkes hastalığı
Menieres hastalığı
Melkersson Rosenthal sendromu
Morvan sendromu
Mobius sendromu
Mitokondriyal miyopati
Amyotrofik lateral skleroz
Demans
Narkolepsi
Nörofibromatoz
Nöroleptik malign sendrom
Nöropati
Niemann Pick hastalığı
Sullivan McLeod sendromu
Ohtahara sendromu
Opsoklonus miyoklonus sendromu
Optik nevrit
Ortostotik hipotansiyon
Otoskleroz
Paraneoplastik hastalıklar
Parestezi
Parkinson hastalığı
Parry Romberg sendromu
Pelizaeus Merzbacher hastalığı
Periferik nöropati
Primer lateral skleroz
Postural hipotansiyon
Prader Willi Sendromu
Postherpetik nevralji
Polimyozit
Polinöropati
Progresif multifokal lökoensefalopati
Ramsay Hunt sendromu
Rasmussen ensefaliti
Refleks nörovasküler distrofisi
Huzursuz bacak sendromu
Rett sendromu
Reye sendromu
Romberg sendromu
Sandhoff hastalığı
Schilder hastalığı
Shy Drager sendromu
Sjögren sendromu
Uyku apnesi
Uyku hastalığı
Sotos sendromu
Spina bifida
Spinal kas atrofisi
Stiff person sendromu
Sturge Weber sendromu
Subakut sklerozan panensefalit
Senkop
Sinestezi
Siringomiyeli
Tarsal tünel sendromu
Tardif diskinezi
Tay Sachs hastalığı
Temporal arterit
Temporal lob epilepsisi
Tetano
Thomsen hastalığı
Torasik outlet sendromu
Todd paralizi
Tourette sendromu
Zehirli ensefalopati
Geçici iskemik atak
Transvers miyelit
Travmatik beyin hasarı
Tremor
Trigeminal nevralji
Wallenberg sendromu
Werdnig Hoffmann hastalığı
West sendromu
Williams sendromu
Wilson hastalığı

<p>Sefirin Kızı'na transfer olan Tuba Büyüküstün neden bu kadar konuşuldu?</p><p>Rahatsızlığı sebebi

Haftanın Magazin Başlıkları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Eren-5 operasyonunda 53 sığınak ile 62 depo kullanılamaz hale getirildi

40 kilometrelik alanı kaplayan Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı