Embriyoloji ve histoloji ne ile ilgilenir?

“Embriyoloji ve histoloji nedir?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Embriyoloji, hücrelerin doğum öncesi gelişimini, döllenme ile embriyo ve fetüslerin gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Histoloji, dokuları inceleyen bilim dalı olarak adlandırılır. Bu dallar kendi alanlarında uzman kişileri yetiştirir. Her ikisi de biyoloji biliminin alt dallarıdır.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
Embriyoloji ve histoloji ne ile ilgilenir"

Embriyoloji doğum öncesi doğumsal hastalıkları da inceler. Bu alanda çalışan kişilere embriyolog denir. "Histoloji" terimi, doku veya sütunları ifade eden ‘histos’ ve çalışma anlamına gelen ‘logia’ kelimelerinden meydana gelir. Histoloji, fen eğitimi, uygulamalı bilim ve tıpta önemli bir yere sahiptir.

EMBRİYOLOJİ NEDİR?

Embriyoloji, zigot oluşumunu, büyümesini ve gelişimini inceleyen bilim dalı. Gelişim biyolojisinin bir alt dalıdır.

17. ve 18. yüzyıllarda betimleyici ve karşılaştırmalı çalışmalara dayanan embriyoloji, 19. yüzyılın sonlarına doğru bilim insanlarının, vücuttaki organ ve dokuların kendilerine özgü biçim ve işlevleri nasıl kazandıklarını belirlemeye yönelik çözümleyici ya da deneysel yaklaşımlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Embriyolojide çözümleyici çalışmaların önemini ilk kavrayanlardan biri olan Alman anatomi bilgini Wilhelm Roux (1850-1924) deneysel embriyolojini öncüsü ve en seçkin temsilcisidir; Roux'un 1855'ten başlayarak kurbağa yumurtaları üzerinde yaptığı öncü çalışmalar bu alanda kendisinden sonraki araştırmalara büyük bir ivme kazandırmıştır. Embriyondan gelişmenin hızını ve yönünü belirleyen etkenleri araştırarak 1935 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü alan Alman bilim insanı Hans Speemann da embriyolojini gelişmesine yön verenlerden biridir.

Omurgalı canlıların değişik formları incelendiğinde, hepsinin embriyojik gelişiminin ilk evrelerinde yeni oluşmaya başlayan orta kulaklar görülecektir. Kara omurgalılarında bu solungaç yarığı gelişimin ileri evrelerinde kaybolur.

HİSTOLOJİ NEDİR?

Doku bilimi (İngilizce Histology, histoloji), bitki ve hayvan dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalı. Doku biliminin temel amacı dokuların hücre ve hücreler arası maddelerden organlara dek tüm yapı aşamalardaki düzenini saptamaktır. Mikroskobik anatomi olarak da tanımlanabilir. Doku alımı cerrahi, biyopsi veya otopsi (veya nekropsi, hayvansal dokular için) yollarıyla gerçekleştirilir.

ilgili yazılar
Görme olayı nasıl gerçekleşiyor?
Görme olayı nasıl gerçekleşiyor?
Egzama belirtileri nelerdir?
Egzama belirtileri nelerdir?
Renkler insanlarda nasıl etki bırakıyor?
Renkler insanlarda nasıl etki bırakıyor?
Karaciğerinizi arındırın: Deve dikeni bitkisi
Karaciğerinizi arındırın: Deve dikeni bitkisi
Tırnak yeme alışkanlığından nasıl kurtulunur?
Tırnak yeme alışkanlığından nasıl kurtulunur?
Böbrek ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?
Böbrek ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?