• $13,4521
  • €15,2908
  • 795.312
  • 2042.08
8 Kasım 2021 Pazartesi 20:58 | Son Güncelleme:

Nizamülmülk ne demek? Nizamülmülk tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Nizamülmülk ne demek" Nizamülmülk tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü"

TRT 1 ekranında bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başlıyor. Dizi tarihten alıntılanarak senaryolaştırılıyor ve izleyicilerin karşısına çıkıyor. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Peki, tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Nizamülmülk ne demek? İşte Nizamülmülk hakkında tüm merak edilenler...

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam ilk bölümü ile yayınlanıyor. Nizamülmülk karakterini başarılı oyuncu Mehmet Özgür canlandıracak. İlk olarak Gazne sultanları için çalışan Nizamülmülk, daha sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atanmıştır. Peki, Nizamülmülk tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Nizamülmülk ne demek?

NİZAMÜLMÜLK NE DEMEK?

Nizamülmülk, nizam-ül mülk", yani "mülkün nizamı", yani "devletin düzeni" anlamına gelir.

NİZAMÜLMÜLK TARİHTE KİMDİR?

Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî. (Doğum 10 Nisan 1018 – ölüm 14 Ekim 1092).

Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. İsmi Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir.

Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur.

Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur.

1063'ten itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur.

Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. Dönemin Nakşibendi şeyhi Ebu Ali Farmedi'ye çok hürmet ederdi. Ancak 1092 yılında bir haşhaşi tarafından şehit edilmiştir.

Alparslan tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Sultan Alparslan eşleri ve çocukları kim?

NİZAMÜLMÜLK ÖLÜMÜ

"Yunhs bin Ali Alamut kalesine iltica ile şer ve zararı her tarafa sirâyet edecek bir hâle geldiği vakitte Nizam'ül-Mülk kalenin etrafını askerle kuşatarak yolları kesti. Bunun üzerine kaleden iki adam çıktı; fakat bunların atlarının nallarının izleri ters idi. Kale etrafına gitmiş olduklarını gösteriyordu. Kaleyi kuşatan askerler bunların hariçten kaleye girmiş olduklarını zan ettiler.

Nizam'ül-Mülk de bu sırada hamamdan çıkmış, bir mahfede oturuyor, yemek yiyordu. Bu iki adamdan biri görmüş olduğu bir haksızlıktan dolayı tazallüm ve şikâyet etmek için müracaat eden bir insan sıfatı ile sofrasına yakınlaşarak yanında bulunan zehirli bıçağı ile Nizamü'l-Mülk'e vurdu.Bundan sonra kaçarken ayağı çadırın ipine takılarak yere düşmesi üzerine etraftan Nizam'ül-Mülk'ün adamları yetiştiler,kendisini öldürdüler.".

Nizam'ül Mülk'ün vezirliği 27 yıl sürmüş idi. Haşhaşiler tarafından katli 10 Ekim 1092'de Cumartesi gününde oldu. Katli hakkında şunları rivayet ederler : "Melik-Şah'ın hazinedarı Tac'ül-Mülk Ebu'l-Ganâim onun devrinde ve oğullarının vezareti zamanında işlerinin nazırı idi. Bu zamanlarda Nizam'ül-Mülk'ün Sultanın nazarından düşürdü, kendisinden nefret etmeğe başladı. Askerler tarafından pek ziyade sevildiğinden sultan kendisini azletmekten korktu. Çünkü Nizam'ül-Mülk pek ziyade nüfuz sahibi idi. Kölelerin sayısı 20.000'e baliğ idi. Başka bir çare bulamadıkları için bir deylemî'yi in'am ve ihsan talebinde bulunan bir insan kıyafetine sokarak üzerine hücum ettirdiler. Bu adam bir bıçak darbesiyle mumaileyhi öldürdü."

Abdurrahman İbnü'l Cevzi'ye göre katlin haberi:

"Nizam'ül-ülk,yolda,10 Ramazan (14 Ekim 1092)'de öldürüldü. Onun ölüm haberini getiren kimse ancak 18 Ramazan (22 Ekim 1092)'da Bağdat'a ulaştı."

Romen Diyojen tarihte kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? Bizans İmparatoru Romen Diyojen eşleri ve çocukları kim?

  • Nizamülmülk
  • kimdir
  • ölümü
  • Alparslan Büyük Selçuklu
  • Nizamülmülk ne demek
Roketsan geliştirdi! TEBER'in llk müşterisi belli oldu!
Roketsan geliştirdi! TEBER'in llk müşterisi belli oldu!

Roketsan geliştirdi! TEBER'in llk müşterisi belli oldu!

Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı... İhalelerde büyük artış!
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı... İhalelerde büyük artış!

Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı... İhalelerde büyük artış!

Kritik eşiği geçip rekor seviye ulaştı: 1 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünyanın 6. büyük üretim merkezi
Kritik eşiği geçip rekor seviye ulaştı: 1 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünyanın 6. büyük üretim merkezi

Kritik eşiği geçip rekor seviye ulaştı: 1 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünyanın 6. büyük üretim merkezi

<p>Haber: Ayşe Gültekin</p><p>Şehirlerarası ulaşım ağı  olan Bayrampaşa, dünyanın tekstil mer

Atila Aydıner ile 'yerli yerinde' Bayrampaşa Belediyesi'nden anlamlı eser

Cam parçalarından evlilik teklifi! Herkes onu konuşuyor

Bu deliğin altında bakın ne var! Gözlerinize inanamayacaksınız

Sarımsağı böyle tüketenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın