• $8,658
  • €10,1795
  • 488.028
  • 1419.43
21 Mart 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Yargıyı hızlandıracak 2. paket

Yargıyı hızlandıracak 2. paket

Yargılama makul sürede sonlandırılacak, yargılamanın her aşamasında tebligat zorunluluğu kalkıyor.

YELDA GÖKDAĞ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi dün Meclis’e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş paketin 63 maddeden oluştuğunu açıkladı. Pakette yer alan düzenlemelerin bazıları şöyle:

ARABULUCUKULUK ŞARTI: Tüketicinin korunması amacıyla, geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk görüşmelerine katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve davada lehine karar verilmiş olsa bile, yargılama giderinin tamamını ödeyecek.

DAVALAR UZAMAYACAK: Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmasını ve bu kapsamda kesin sürenin kanunun öngördüğü şekilde uygulanmasını sağlamak için kesin süreye konu olan işlemin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklanması ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarının ihtar edilmesi öngörülüyor.

GÖREVSİZLİK DE TEBLİĞ EDİLECEK: İlk derece mahkemesinin görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesin olması halinde de kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık sürenin tebliğ tarihinden itibaren başlaması açıkça hükme bağlanıyor. Dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesi için gerekli başvurunun süresi içinde yapılmaması durumunda dava kanun gereği açılmamış sayılacak.

SEGBİS’İN KAPSAMI GENİŞLİYOR: Ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü yeniden düzenleniyor. Taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulunduğu yerden duruşmaya katılabilecek.

SENETE PARMAK İZİ: İmza atamayanların yapacağı hukuki işlemlere ilişkin senetlerin ne şekilde tanzim edileceği hususu yeniden düzenleniyor. Mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanılan belgeler senet niteliğini taşıyabilecek.

CELSE HARCI KALKIYOR: Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak.

HER DEFASINDA TEBLİGAT OLMAYACAK: Yargılamanın her aşamasında tebligat zorunluluğunun getirilmesi, yargılamanın uzamasına sebebiyet veriyor. Yeni düzenleme ile sözlü yargılama aşaması için taraflara davetiye tebliğ edilmesi zorunluluğu kalkacak. 

<p>Gizli tarih kendi içinde ne saklıyor? Araştırmacı-Yazar Erhan Altunay ve Araştırmacı Yazar Selçuk

İstanbul'dan kalanlar…

Tesla'yı solladı! En uzun menzilli elektrikli otomobil oldu

Kolombiya'nın Taç Mahal'i! büyük ilgi görüyor

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanında çalışmalar hızla devam ediyor