• $13,5488
  • €15,3606
  • 789.419
  • 1979.83
21 Nisan 2021 Çarşamba 10:52 | Son Güncelleme:

Tanzimat Fermanı ile hangi alanda yenilikler oldu? Tanzimat Fermanı nedir, kim tarafından ilan edilmiştir?

Tanzimat Fermanı ile hangi alanda yenilikler oldu" Tanzimat Fermanı nedir, kim tarafından ilan edilmiştir"

Sultan I. Abdülmecid, 1839'da Osiman İmparatorluğu'nun Tanzimat yeniden yapılanmasını ve yeniden örgütlenmesini başlattı. Kararnamenin 125. yıldönümü eski bir Türk posta pulu üzerine tasvir edildi. Bildiri, reformist Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'nın emriyle yayınlandı. Vergi tahsilatının kaldırılması, zorunlu askerlik reformunun yapılması ve din veya etnik gruptan bağımsız olarak tüm Osmanlı vatandaşlarının haklarının güvence altına alınması gibi reformlar sözü verildi.

Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti'nin 19. Yüzyılı içinde oldukça ses getiren önemli olaylar arasında yer almaktadır. Sosyal medya üzerinden tartışma konusu olan Tanzimat Dönemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylara yazımızda ele ele alacağız. Peki Tanzimat Fermanı nedir, kim tarafından ilan edilmiştir, hangi alanda yenilikler oldu?

Tanzimat, kelime olarak idari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemleri, yapılan uygulamaları belirtir.

TANZİMAT FERMANI NEDİR?

Tanzimat fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Tanzimat fermanı; askeri, hukuki, mülki alanlarda hayata geçirilen reformlarla Türk düşünce sisteminde köklü ve kalıcı değişimlere zemin hazırlamıştır.

TANZİMAT FERMANI TARİHİ

Tanzimat fermanı, Sultan Abdülmecid döneminde, Sultanın izni ile Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ferman, 3 Kasım 1839'da yine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında Tanzimat fermanının okunması sebebi ile ferman Gülhane-i Hattı-ı Şerifi, Gülhane Hattı Hümayunu olarak da anılmaktadır.

TANZİMAT FERMANI MADDELERİ

Tanzimat fermanının maddeleri şöyledir;

1- Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit olacaktır.

2- Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

3- Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.

4- Askerlik ocak şeklinden vatandaşlık haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacaktır.

5- Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacaktır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir.

6- Rüşvet kesinlikle önlenecektir.

7- Vezirlerden ve ulemadan her kim olursa olsun şeri kanunlara aykırı hareketi sabit olan hiç kimse cezasız bırakılmayacaktır. Ayrıca bir ceza kanunu çıkarılacaktır.

TANZİMAT FERMANININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.

- Tanzimat fermanının özelliklerinin en önemlilerinden biri de yasa gücünün her gücün üstünde kabul edilmiş olmasıdır.

- Osmanlı Devleti'nde, ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

- Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.

- Osmanlı Devleti'nde anayasacılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.

- Tanzimat fermanının özelliklerinden biri de padişahın sınırsız olan yetkilerinin üzerinde bir gücü kabul etmesidir.

- Tanzimat fermanının en etkili özellikleri arasında müsadere sisteminin kaldırılması yer alır. Bu ferman ile müsadere sistemi kaldırılarak özel mülkiyet sistemine geçilmiştir.

- Askerliğin vatan hizmetine dönüştürülmesi de fermanın özelliklerindendir.

- Tanzimat fermanı ile mülkiyet hakkı devletin güvencesi altına alınmıştır.

- Avrupa sistemine yakın hukuk kuralları çıkarılarak Osmanlı Devleti'nin anayasacılık yolunda önemli adımlar atması sağlanmıştır.

TANZİMAT DÖNEMİ PADİŞAHI HAKKINDA BİLGİ

Sultan Abdülmecid, kendisinden daha büyük bir taht adayı bulunmadığı için babasının vefatından sonra 1 Temmuz 1839'da 31. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun idari yapısını değiştiren Tanzimat hareketi Sultan Abdülmecid döneminde ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemi, 22 yıl süren Sultan Abdülmecid döneminin en mühim olayıdır. Sultan 2. Mahmut tarafından başlatılan batılılaşma hareketi, bu dönemde yeni bir şekil alarak meşruti sisteme gidişin yolu açılmıştır.

İslam halifesi olan padişah, babasının ölüm sebebi olan tüberküloza yakalanması sonucu 38 yaşında ıhlamur kasrında vefat etmiştir. Osmanlı

TANZİMAT FERMANININ SONUÇLARI

Yükselme döneminden Tanzimat fermanının ilanına kadar hukuk sistemi birçok değişime uğramıştır. Gelişen ve değişen toplum gereksinimlerini karşılamak için yeni formlar oluşturulması gerekmekteydi.

Tanzimatın ilanı, Avrupa'da büyük yankılar uyandırmıştır. Bu fermanın sonuçlarından biri Rusya ile girilen savaşta Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin yanında yer almasıdır. Padişah yetkilerini kendi isteği ile sınırlamıştır. Anayasal düzenin temelleri atılmıştır. Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Yönetim, hukuk, askerlik, kültür ve eğitim alanlarında yenilikler yapılmıştır.

Roketsan geliştirdi! TEBER'in llk müşterisi belli oldu!
Roketsan geliştirdi! TEBER'in llk müşterisi belli oldu!

Roketsan geliştirdi! TEBER'in llk müşterisi belli oldu!

Yerli ve milli olarak üretildi... Güvenlik güçlerine teslimatlar sürüyor
Yerli ve milli olarak üretildi... Güvenlik güçlerine teslimatlar sürüyor

Yerli ve milli olarak üretildi... Güvenlik güçlerine teslimatlar sürüyor

ATAK'a yeni kabiliyet! İlk kez görüntülendi
ATAK'a yeni kabiliyet! İlk kez görüntülendi

ATAK'a yeni kabiliyet! İlk kez görüntülendi

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. </span><

Omikron ile Kovid-19'un şiddeti azalıyor mu?

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı