• $12,811
  • €14,4664
  • 733.976
  • 1808.79
14 Nisan 2014 Pazartesi 02:00 | Son Güncelleme:

Sivil darbe girişimi bitmedi mi?

Sivil darbe girişimi bitmedi mi"

VEDAT BİLGİN
vedat.bilgin@aksam.com.tr

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa ve kanunlarla düzenlenmiş olan usül ve kurallarını hiçe sayması mümkün müdür? Çokuluslu kapitalist bir kitle iletişim şirketi Twitter’la ilgili mahkeme kararına, Anayasa Mahkemesi’nin temyiz merci gibi davranarak müdahil olup, hüküm vermesi haklı olarak hem hukuken hem de siyasi bakımdan eleştirilmektedir.  
İç hukuk yolları tüketilmeden, usul kuralları çiğnenerek böyle bir kararın alındığı iddiası 17 Aralık  “bürokratik darbe girişimi” veya müdahalesi ile ortaya çıkan durumun,  seçim sonrasında hala devam edip etmediği tartışmasına yol açacağı açıktır.  
Hukuk devleti kavramı, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayandığı gibi, her bir kuvvetin kendi içindeki ilişki formlarına, usül kaidelerine uymasını da gerekli kılmaktadır 

BÜROKRATİK  EĞİLİM 

Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılmasının uzun bir tarihi vardır. Türkiye’de uzunca bir süre Anayasa Mahkemesi “Meclis’i işlevsiz bir hale getirmiş”, 27 Mayıs’tan bu tarafa, bütün kurumlarıyla militarist bir nitelik gösteren rejimin bekçiliğini yapmış bir kimliğe sahiptir. 2010 Referandumu’ndan sonra yapılan düzenlemelerle, Anayasa Mahkemesi’nin Meclis’e  “hangi yasayı, nasıl yapması gerektiğini”  söyleyen bir kurum olmaktan çıkarılıp, yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen bir “demokratik hukuk kurumu”na dönüştürmesi öngörülmüştü.  
Şu anda bu kurumun HSYK ile ilgili verdiği karar ise, tam aksine Anayasa Mahkemesi’nin Meclis’e ne yapması gerektiğini söylemeye dönüktür. Mesela HSYK üyesi olmak için “hakim ve savcılıkta en az 20 yıl çalışma şartını” Anayasa’ya aykırı bularak iptal eden mahkeme, bu hükmü Anayasa’nın neresine dayandırmaktadır? Sorunun cevabı açıktır, Anayasa’nın hiçbir yerinde 20 yıl süresine aykırı düşen hiçbir hüküm yoktur. 
 Durum böyle olduğu halde Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı Meclis’in iradesinin yerine kendi iradesini koyma teşebbüsü olarak eleştirilemez mi? Bu tutumuyla Anayasa Mahkemesi, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı hareket etmiş ve meclise yani yasamaya müdahale etmiş olmuyor mu?  
Hukuk devleti , “kuvvetlerin birbiriyle arasındaki ilişkileri düzenlediği”  gibi yargı gücünün kurumsal olarak, kendi içindeki görev ve yetki alanlarını da düzenleyen bir anlayışa dayanmaktadır. Şüphesiz ki, “hukuk devletinde” hukuk kurallarına riayet etmek her şeyden önce, yargıyı bağlayan bir ilkedir. Çok söylendiği üzere, hukuk devleti yargıçların değil, demokrasinin kurallarının üstün olduğu bir devlet düzenidir. 

DEMORASİSİZ HUKUK DEVLETİ OLUNMAZ 

Bugüne kadar alışılmış haliyle, neredeyse içeriği bütünüyle anti-demokratik kurumsal yapıları savunmaya indirgenmiş, militarizmin ideolojisiyle doldurulmuş ‘hukuk devleti söylemi’, demokrasiye ve başta meclis olmak üzere bütün kurumlarına saldırı retoriğine dayanan anlayışı yansıtmaktadır ve elbette ki bunun demokratik hukuk devletiyle hiçbir alakası bulunmamaktadır.  
Demokratikleşme sürecinde bu kadar mesafe kat eden Türkiye’de, bazı grup ve kurumlarda hâlâ eski alışkanlıkların sürmesi, hâlâ eski pozisyonları muhafaza etme direnci, eski yapının kurumlarında yaşayan zihniyettin geri, anti-demokratik saldırılarının devam etmesi şaşırtıcı sayılmamalıdır. Şaşırtıcı olan, bu tortuların kamuoyunda, hukuk çevrelerinde taraftar bulabiliyor olmasıdır. 
Burada fazla telaş etmeye gerek yoktur. Türkiye’deki demokratikleşme sürecinin arkasında yer alan toplumsal güçler bu direnci kıracak dinamizme sahiptirler. Değişimin gerisinde kalanların, artık Türkiye’nin önünü kesmesi asla mümkün değildir. 

'Türkiye'nin enerji cenneti haline gelecek'... Tarihi proje için geri sayım
'Türkiye'nin enerji cenneti haline gelecek'... Tarihi proje için geri sayım

"Türkiye'nin enerji cenneti haline gelecek"... Tarihi proje için geri sayım

Kayseri Havalimanı yeni terminalinin yüzde 37'si tamamlandı
Kayseri Havalimanı yeni terminalinin yüzde 37'si tamamlandı

Kayseri Havalimanı yeni terminalinin yüzde 37'si tamamlandı

Asgari ücrette 2022 maaşına yüksek zam formülü! Masadaki rakam belli oldu
Asgari ücrette 2022 maaşına yüksek zam formülü! Masadaki rakam belli oldu

Asgari ücrette 2022 maaşına yüksek zam formülü! Masadaki rakam belli oldu

<p>Erdoğan, faiz-kur manipülasyonlarıyla mücadeleden Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşen ilişk

Başkan Erdoğan: Göreceksiniz enflasyon düşecek

Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (29 Kasım 2021)

Kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor