• $7,6373
  • €9,0728
  • 415.498
  • 1543.67
29 Ağustos 2012 Çarşamba 03:05 | Son Güncelleme:

Ortaokullarda yeni derslerin müfredatı hazır

Ortaokullarda yeni derslerin müfredatı hazır

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 4 4 eğitim sistemi kapsamında ortaokullarda bu eğitim-öğretim yılından itibaren seçmeli okutulmaya başlanacak Hz. Muhammed'in Hayatı ve Kur'an-ı Kerim derslerinin nasıl işleneceğine ilişkin müfredatını hazırladı.

Kur'an-ı Kerim dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıfların her birinde toplam 72'şer
 saat işlenecek.
         Ders 5. sınıfta ''Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım'' ünitesiyle başlanacak ve
 her bir sınıfta ''Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım'' ve ''Kur'an-ı Kerim'i Güzel
 Okuma'' üniteleri ele alınacak. Konular işlenirken, görsel ve işitsel materyaller
 kullanılacak.
         Kur'an-ı Kerim dersi müfredatının gerekçesinde, Hz. Muhammed'e indirilen
 son ilahi kitabın dilinin Arapça olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
         ''Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyabilmek önemlidir ve en başta bu dilin
 alfabesini öğrenmekle mümkündür. Müslüman bireylerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma
 becerilerini geliştirmek için modern eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinden
 yararlanılması kaçınılmazdır.
         İbadetlerin istenilen şekilde yerine getirilebilmesi, dini merasimlerin
 yapılabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in tecvid kurallarına uygun okunması, bazı sure
 ve ayetlerin ezberlenmesi gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim, anlaşılması için
 gönderilen bir kitaptır. Mesajını anlamadan, sadece yüzünden ve ezbere okumak
 Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacıyla uyuşmamaktadır. Bu nedenle anlamının
 öğrenilmesi ve mesajının kavranması da önemlidir.''
         Müfredatta Kur'an-ı Kerim dersinin ''Öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim'in
 hayatımızdaki yerini fark etmeleri, Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumaları,
 bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri, Kur'an-ı Kerim'in
 içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları, Kur'an-ı Kerim'i severek ve isteyerek
 okuma, anlama ve ezberlemeleri amaçlanmaktadır'' ifadelerine yer verildi.
         Kur'an-ı Kerim dersi işlenirken öğretmenler öğrencilerin seviyesi ve
 çevre şartlarına uygun planlama yapabilecek.
         Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik çalışmalarda öğrenciler Kur'an-ı
 Kerim'in mealini okumaya, kullanmaya, ayet mealleri arasında bağ kurmaya
 özendirilecek. Kur'an-ı Kerim okurken hatalı okumaların önlenmesi için
 ezberlenecek ayet ve sureler, öğrencilere telaffuzu düzgün hafızlardan
 dinletilebilecek.
         Bir sınıftaki öğrencilerin telaffuz ve güzel okuma becerileri birbirinden
 farklı olabileceği için kişisel farklılıklar göz önünde tutulup ''zorlaştırıcı
 değil, Kur'an okumayı sevdirmeye dönük tutum'' sergilenecek.
         6, 7, 8. sınıflarda öğrenim gören ve Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen bir
 öğrenciye kendi sınıfında öncelikle 5. sınıf öğretim programında yer alan
 ''Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Giriş'' ünitesi uygulanacak. Öğrenci Kur'an-ı Kerim
 okumayı öğrendikten sonra kendi sınıfına ait öğretim programına devam edecek.
        
         -Hz. Muhammed'in hayatı-
        
         Ortaokullarda seçmeli dersler arasında okutulacak ''Hz. Muhammed'in
 Hayatı'' dersiyle öğrencilerin Hz. Muhammed'in hayatını ana temalarıyla
 tanımaları, İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed'e olan ihtiyacı
 farketmeleri, Hz. Muhammed'in İslam'ı yaşamada örnek olduğunu kavramaları ve Hz.
 Muhammed'in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri amaçlanıyor.
         Bu derste ünite konuları ayet ve hadisler temel alınarak işlenecek.
 Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak ve öğrenciler konularda geçen ayet
 ve hadisleri ezberlemeye zorlanmayacak. Üniteler ele alınırken konular günlük
 hayatla ilişkilendirilecek.
         Tüm öğrenme ve öğretme süreçlerinde konuların öğrencilere sevdirilerek
 öğretilmesi esas olacak.
         ''Hz. Muhammed'in Hayatı'' dersi de ortaokullarda her bir sınıfta toplam
 72'şer saat okutulacak. Her sınıfta ortak ders konusu ''Hz. Muhammed'in Hayat
 Hikayesini Hatırlayalım'' konusu işlenecek.
        
         -5. sınıflarda konular-
        
         Konular 5. sınıflarda ''temizlik'', ''Hz. Muhammed'in ahlakı'', ''Hz.
 Muhammed ve çocuk'', ''çocuğun görevleri'', ''Herkesin dostu ve kardeşi Hz.
 Muhammed''; 6. sınıflarda ''beslenme'', ''Hz. Muhammed'in inancı'', ''Hz.
 Muhammed ve çevre'', ''ailede sevgi ve saygı'', ''iletişim dili''; 7. sınıflarda
 ''giyim kuşam'', ''Hz. Muhammed'in ibadetleri'', ''komşuluk'', ''akrabalarla
 iletişim'', ''sosyal iletişim''; 8. sınıflarda ''eğlence ve spor'', ''Hz.
 Muhammed'in duaları'', ''insan hakları ve adalet'', ''anne babanın görevleri'',
 ''insani ilişkileri güçlendirme'' ders başlıklarıyla işlenecek.
         ''Temizlik'' konusunda öğrencilere ağız ve diş temizliğiyle ilgili
 uygulamaları kavratmak, beden, kılık kıyafet temizliğine önem vermek, çevre
 bilinci kazandırmak ve ayrıca temizliği inancın bir gereği olarak görmesi
 amaçlanıyor.
         ''Hz. Muhammed ve çocuk'' konusunda ''Hz. Muhammed'in, ailelerin
 çocukları arasında cinsiyet vb. ayrımı yapmamaları gerektiğine ilişkin
 tavsiyeleri, çocuklara verdiği değeri'' anlatan örnekler verilecek.
         ''Çocuğun görevleri'' konusunda anne-babaya karşı iyi davranmanın önemi
 işlenilirken, ''Herkesin dostu ve kardeşi Hz. Muhammed'' başlığında engelli
 öğrencilerin bulunduğu sınıflarda onları incitmeme konusunda dikkatli olunması,
 Hz. Muhammed'in kadın, erkek, çocuk, fakir, zengin herkese dostane yaklaştığı,
 çok iyi arkadaş ve vefalı bir dost olduğu anlatılacak.
        
         -6. sınıf konuları-
        
         6. sınıflarda ''beslenme'' konusu işlenirken öğrenciler ''Hz. Muhammed'in
 nimetlere şükreden bir kul olduğunu, besmele çekmeyi ve hamd etmeyi şükrün
 ifadesi olarak yaptığını, yiyecek-içecekleri israf etmediğini, beslenme konusunda
 hijyene önem verdiğini, ikramda bulunmaya teşvik ettiğini'' öğrenecek.
         ''Hz. Muhammedin inancı'' başlığında ''Hz. Muhammed'in Allah'a karşı
 duyduğu sevgisi, her şart ve durumda Allah'a olan bağlılığı, sıkıntılarla
 karşılaştığında sabır gösterdiği, bütün iş ve düşüncesinde sürekli Allah'ı
 andığı'' anlatılacak.
         ''Hz. Muhammed ve çevre'' konu başlığında Hz. Muhammed'in evrendeki denge
 ve güzelliğini anlatan sözleri ile çevrenin korunmasıyla ilgili tutumuna örnek
 verilecek. Hz. Muhammed'in ev, cami, sokak, şehir gibi fiziki çevreyi koruma
 konusundaki söz ve davranışları örneklerle açıklanacak.
        
         -Hz. Muhammed'in giyim kuşamı-
        
         7. sınıflarda ''Giyim Kuşam'' ünitesinde ''giyim kuşamda temizliğin
 önemi'', ''giyim kuşamda israftan kaçınmak, giyim kuşamda sadelik, tertipli ve
 uyumlu giyinmek'' başlıkları ele alınacak. Bu konular anlatılırken öğrenciler
 ''Hz. Muhammed'in temiz kıyafetler giydiğini, temiz ve güzel giyinmeye teşvik
 ettiğini, kıyafet seçiminde ihtiyaçlarına uygun tercihler yaptığını, gösterişli
 ve gereğinden fazla kıyafet kullanmadığını, kişisel bakımına dikkat ettiğini,
 düzenli ve uyumlu giyindiğini'' öğrenecek. Hz. Muhammed'in özel bir kıyafeti
 olmadığı, iklim ve şartlara göre giyindiği vurgulanacak.
         ''komşuluk'' başlıklı ünitede Hz. Muhammed'in komşuluğa verdiği öneme
 dikkat çekilecek ve komşulukta inanç ayırımı yapmadığı belirtilecek. Selamlaşmak,
 güler yüz göstermek, onları rahatsız etmemek gibi komşularıyla olan ilişkileri
 örneklerle açıklanacak.
        
         -Eğlence ve spor-
        
         8. sınıflarda ''eğlence ve spor'' başlıkla ünitede Hz. Muhammed'in spor
 ve eğlence anlayışı işlenecek. Bu derste, öğrencilere Hz. Muhammed'in spora
 teşvik ettiği ve çeşitli dallarda yarışmalar yaptırdığı, müzikle ve eğlenceyle
 ilgili belirlediği ölçüler'' anlatılacak.
         ''Hz. Muhammed'in duaları'' ünitesinde Hz. Muhammed'in duaya verdiği önem
 vurgulanacak ve dua adabı şekilleri öğretilecek.

AA

<p>Türk dizileri yurt dışında tarih yazıyor. İster Güney Amerika'ya gidin ister Balkanlar'a, Orta As

Türk dizileri tarih yazıyor, şer odakları boş durmuyor!

Bitlis'te besiciler kış şartlarındaki zorlu mücadelesi

Tarihin sıfır noktası: Göbeklitepe dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor

Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı!