• $16,6292
  • €17,3485
  • 967.36
  • 2388.69
24 Şubat 2021 Çarşamba 09:53 | Son Güncelleme:

İcra katibi atama puanları ve maaşları ne kadar? İcra Katibi nedir, nasıl olunur?

İcra katibi atama puanları ve maaşları ne kadar" İcra Katibi nedir, nasıl olunur"

İcra Katibi, Adalet Bakanlığı tarafından personel alımına ilişkin yaptığı duyuru üzerine gündeme geldi. Başvuru gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından "İcra Katibi nedir, nasıl olunur, atama puanları kaç, ve maaşları ne kadar?" soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte İcra Katibi alımı, maaşları ve atama puanları...

İcra katibi alımların başlamasıyla birlikte gündemde konuşulan ve başvuru süreci tartışılan konular arasında oldu. Ülkemizde en yoğun çalışan kurumlardan bir tanesi icra daireleridir. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar milyonlarca vatandaşımızın icra dosyasının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Alacaklarını tahsil edemeyen kişiler, hukuksal yollara başvurmakta ve akabinde alacakları karşılığında icra işlemi uygulanmaktadır. Bu uygulayıcılara ise biz icra katibi diyoruz. İcra katibi ya da icra memuru, mahkeme kararları neticesinde borçludan borcunu tahsil edip, bunu alacaklıya veren memurlardır.

İcra memuru; Adalet Bakanlığı'na bağlı icra müdürlüklerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışma imkanına sahiptir.

Borçluların alacaklıya ödemekle yükümlü oldukları borcu ödememeleri durumunda alacaklı kişilerin adli yola başvurmalarının akabinde yapılan işe icra denilmektedir. İcra memurları da bu işi yerine getiren görevli kimselerdir. İcra memuru, mahkeme kararı doğrultusunda borçludan borcu alıp, bunu alacaklıya teslim etmektedir. İcra memurlarına, icra katibi de denilmektedir.

2021 yılı için Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere adli ve idari yargı ile bakanlık merkez ve merkez taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 11 bin 484 personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı tarafından 814 de icra katibi alımı yapacak.

İCRA KATİBİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüklerinde görev alan kişilere İcra Kâtibi denir. İcra işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki incelemeleri yaprlar. Evrakların önemine bakarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılmasına yönelik adımı atarlar. Katip hacze gittiği zaman borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar.

Haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yapan İcra Katipleri malların haczini gerçekleştirir. Bu sırada borç o esnada nakit olarak ödenecekse, yetkilerine uygun bir şekilde tahsilatı yapar. Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçeyi geçirir, bir nüshasını da borçluya verilir.

İCRA KATİBİ NASIL OLUNUR?

İcra katibi olmak için 4 yıllık lisans bölümü mezunu olması şartı aramaktadır. Bazı ilanlarda ön lisans mezunu olan kişilerin de icra memurluğu mesleğine atamalarının yapıldığı görülür.

İcra katipliği için KPSS'den aranan şartlara uygun olarak bir puana sahip olunmalı. Ayrıca, görev yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak, kamu haklarından da mahrum bulunmaması gerekmektedir.

2021 yılı için icra katipliği için aranan şartlar şu şekildedir:

2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden az 70 ve üzeri puan almış olmak gerekir.

Türk vatandaşı olmak,

Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir

İCRA KATİBİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

İcra katibi maaşları devlet memuru olması halinde 4 bin – 5 bin TL civarında arasında seyrediyor. Aile yardımı gibi kalemlerin eklenmesi ile bu miktar artıyor.

Türkiye'den kardeş ülkelere açık çek: Kısıtlama olmayacak
Türkiye'den kardeş ülkelere açık çek: Kısıtlama olmayacak

Türkiye'den kardeş ülkelere açık çek: Kısıtlama olmayacak

Hazine'den ekonomi düzenlemesiyle ilgili açıklama: Finansal istikrar için tedbirler alınıyor
Hazine'den ekonomi düzenlemesiyle ilgili açıklama: Finansal istikrar için tedbirler alınıyor

Hazine'den ekonomi düzenlemesiyle ilgili açıklama: Finansal istikrar için tedbirler alınıyor

Türkiye'den yeni milli hamle! TOGG için doping olacak
Türkiye'den yeni milli hamle! TOGG için doping olacak

Türkiye'den yeni milli hamle! TOGG için doping olacak