• $7,8922
  • €9,354
  • 463.237
  • 1314.25
20 Kasım 2020 Cuma 01:56 | Son Güncelleme:

CHP KHK'nın iptalini istedi AYM reddetti

CHP KHK'nın iptalini istedi AYM reddetti

CHP, 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK'nın tümünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

CHP, 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’nın tümünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, oybirliğiyle 698 sayılı KHK’nın anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

GEREKÇE AÇIKLANDI

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, dava konusu KHK’nın, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi. Yeni hükümet sistemine geçiş için kanuni değişiklikleri düzenleyen 698 KHK ile çok sayıda kanundaki ‘Başbakanlık’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ ibareleri kaldırıldı, çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu’na verilen görev ve yetkiler tümüyle Cumhurbaşkanı’na devredildi.

Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

CHP'de 'Mandacılık' tartışması

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rize beyaza büründü