• $8,336
  • €10,1404
  • 500.05
  • 1454.25
26 Mart 2018 Pazartesi 10:21 | Son Güncelleme:

Taşerona ek ikramiye ve promosyon ücreti ne kadar Taşeron işçi son dakika haberleri

Taşerona ek ikramiye ve promosyon ücreti ne kadar Taşeron işçi son dakika haberleri

Taşeron işçi son dakika taşerona ek ikramiye ve promosyon ne kadar olacak? Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak. 2000 TL brüt ücretli işçi, kadroya geçince 39 gün üzerinden 1858 TL ek tediye alacak. Ayrıca protokolde madde varsa promosyon da alabilecekler. Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişleri tamamlanmak üzere. 2 Nisan itibarıyla geçişlerin tamamlanması hedefleniyor. Geçişler tamamlandıktan sonra taşeron işçilerin maddi haklarında iki önemli iyileştirme yaşanacak. Bunlardan birisi ilave tediye (ikramiye), diğeri ise promosyon. Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak. Devletin kamuda işçi statüsünde çalışanlara ödediği ilave tediye, kadroya geçen taşeron işçilerine de ödenecek. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir ve ilave tediye işçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. İlave tediye kamu işçilerine yılda bir kez ödenmektedir. Kanunda Bakanlar Kurulu kararıyla ödemenin yılda iki kez yapılabileceği yönünde düzenleme bulunmaktadır. Her yıl Bakanlar Kurulu ikinci ilave tediyenin ödenmesine karar vermektedir. Dolayısıyla kamu işçileri her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye almaktadırlar. 2000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi 1239 TL ilave tediye almaktadır. 2000 TL brüt ücreti olan taşeron işçi, kadroya geçince 2018 yılı için 39 gün üzerinden 1858 TL ilave tediye alacaktır. Brüt ücret yükseldikçe ilave tediye miktarı da artacaktır.

Taşeron işçi son dakika taşerona ek ikramiye ve promosyon ne kadar? Kçamu kurumlarına maaş ödeyen bankayla imzalanan promosyon protokolünde madde varsa promosyon da alabilecekler. Görev yaptıkları kamu kurumlarında kamu işçisi olma hakkını kazanan kişiler, kamu işçilerine sağlanan haklardan yararlanmaya başlayacak. Bu haklardan belki de en önemlisi de ilave tediye. 6772 sayılı ‘Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun’ düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler ‘hizmet akdi’yle çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapmaktadır. İlave tediye, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabi olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenmektedir. Kadroya geçen taşeron işçiler, kamu işçisi olacakları için ilave tediye hakkından yararlanmaya başlayacak. İlave tediyelerin ödenme tarihi Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektedir. Bu yıl ilave tediyelerin ilk yarısı 26 Ocak'ta ödendi. İkinci yarısı ise 8 Haziran’da ödenecek. Kadroya geçen taşeron işçiler 26 Ocak’ta kamu işçisi olmadıkları için ilave tediyenin ikinci yarısından faydalanabilecekler. İşçiler 2018’de 39 günlük ilave tediye hakkından yararlanacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadardır. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarında kesin listeler belli oldu- TIKLA ÖĞREN 

Taşeron başvuru sonuçlarından ilk listeler için tıklayınız

SON DAKİKA HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

2 NİSAN'DA GEÇİŞ TAMAM

Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak. 2000 TL brüt ücretli işçi, kadroya geçince 39 gün üzerinden 1858 TL ek tediye alacak. Ayrıca protokolde madde varsa promosyon da alabilecekler.  Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişleri tamamlanmak üzere. 2 Nisan itibarıyla geçişlerin tamamlanması hedefleniyor. Geçişler tamamlandıktan sonra taşeron işçilerin maddi haklarında iki önemli iyileştirme yaşanacak. Bunlardan birisi ilave tediye (ikramiye), diğeri ise promosyon. Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak.

KAMU İŞÇİSİ OLARAK

Diğer yandan kamu kurumlarına maaş ödeyen bankayla imzalanan promosyon protokolünde madde varsa promosyon da alabilecekler. Görev yaptıkları kamu kurumlarında kamu işçisi olma hakkını kazanan kişiler, kamu işçilerine sağlanan haklardan yararlanmaya başlayacak. Bu haklardan belki de en önemlisi de ilave tediye. 6772 sayılı ‘Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun’ düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler ‘hizmet akdi’yle çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapmaktadır. İlave tediye, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabi olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenmektedir. Kadroya geçen taşeron işçiler, kamu işçisi olacakları için ilave tediye hakkından yararlanmaya başlayacak.

26 GÜNDEN HESAPLANIR 

Devletin kamuda işçi statüsünde çalışanlara ödediği ilave tediye, kadroya geçen taşeron işçilerine de ödenecek. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir ve ilave tediye işçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. İlave tediye kamu işçilerine yılda bir kez ödenmektedir. Kanunda Bakanlar Kurulu kararıyla ödemenin yılda iki kez yapılabileceği yönünde düzenleme bulunmaktadır. Her yıl Bakanlar Kurulu ikinci ilave tediyenin ödenmesine karar vermektedir. Dolayısıyla kamu işçileri her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye almaktadırlar.

KRİTİK KONU  PROTOKOL

Kadroya geçirilen taşeron işçilerin kamu kurumlarının, maaş ödenen bankayla imzaladıkları protokole göre bankalardan promosyon alma hakkı da var. Promosyonda kritik konu ise bankayla kamu kurumu arasındaki protokol. Protokolde promosyon ödenmesi yönünde madde varsa taşeron işçiler promosyon alabilirler. 

2. yarısından faydalanacaklar

İlave tediyelerin ödenme tarihi Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektedir. Bu yıl ilave tediyelerin ilk yarısı 26 Ocak'ta ödendi. İkinci yarısı ise 8 Haziran’da ödenecek. Kadroya geçen taşeron işçiler 26 Ocak’ta kamu işçisi olmadıkları için ilave tediyenin ikinci yarısından faydalanabilecekler. İşçiler 2018’de 39 günlük ilave tediye hakkından yararlanacak.

2000 TL brüt ücretli işçi 1858 lira tediye alabilir

İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadardır. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. 2000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi 1239 TL ilave tediye almaktadır. 2000 TL brüt ücreti olan taşeron işçi, kadroya geçince 2018 yılı için 39 gün üzerinden 1858 TL ilave tediye alacaktır. Brüt ücret yükseldikçe ilave tediye miktarı da artacaktır.

Belediyeler için netleşiyor

Bunun yanında belediye şirketlerine geçişi yapılan taşeron işçilerin ilave tediye alıp alamayacağı konusunun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. 2 Ocak tarihinde başlayantaşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuru süreci tamamlanmış durumda. 2 Nisan itibarıyla da kadro geçişler tamamlanacak.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO SINAVINDA SORULAN SORULAR

Taşeron işçilere sözlü sınav uygulayan kurumların adaylara yönelttiği bazı sorular,

Genel Sorular

* Yöneticilerinizin adı nedir? Sayınız, * Bağlı olduğumuz bakanın ve genel müdürün ismi nedir?, * Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın isimlerini söyleyiniz?, *Afrin Harekatı'nın amacı nedir?, *Ülkemizin coğrafi ve stratejik önemi nedir?, * Genel ve yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?, * 15 Temmuz darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?* Bulunduğunuz ilin tarihçesini anlatın?

Mesleki Sorular

* Çalıştığınız kurumun hakkında bilgi veriniz?, Kurumdaki görevleriniz nelerdir?, Özel güvenlik görevlisi nedir? (güvenlik görevlilerine yöneltiliyor), Özel güvenlik görevlisinin yetkileri nelerdir?, Kurum içindeki sorumluluklarınız nelerdir?, Temizlik araç ve gereçlerini kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?, Temizlikteki hijyen kurallarının önemi nedir?

Sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci

MADDE 6 – (1) Kapsama giren kamu idarelerinde sürecin sağlıklı işletilebilmesi ve öngörülen sürelerde işlemlerin tamamlanabilmesi açısından mutlak olmamak, süreçler arasında geçişkenlik olabileceğini kabul etmek ve idareler açısından yol gösterici mahiyette olmak kaydıyla aşağıdaki takvime benzer bir çalışma periyodu belirlenir.

Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2)  Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara’da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KESİN LİSTE

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 23 Şubat 2018 günü (cuma) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak Evrak birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KESİN LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

?BAYRAKLI BELEDİYESİ KESİN LİSTE

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 23 Şubat 2018 günü (cuma) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak Evrak birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

BAYRAKLI BELEDİYESİ KESİN LİSTE

TAŞERON İŞÇİ KESİN LİSTEDE ADI OLANLAR

Taşeron İşçilerin 11 Ocak'ta sona eren başvurularının ardından işlemeye başlayan "Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı" aşaması için tavsiye edilen 40 günlük süre bugün sona eriyor. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim uyarınca sırada taşeron sınavı var. Kesin listelerde ismi olanlar bu sınava girecekler. Aralarında Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının da olduğu bazı kamu kurumları, Bakanlığın tavsiye ettiği süre dolmadan hak sahibi listeleri açıklarken, birçok  kamu kurumu, başvuru sayısının fazla olması ve güvenlik soruşturması gibi işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle listelerini sonuçlandıramadı.

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NE ZAMAN

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için sınav süreci başlayacak. 3-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak sınavın ardından 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılabilecek. İtiraz sonuçları ise 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Hak sahipleri en son 2 Nisan 2018 tarihinde topluca işçi kadrosuna geçirilmiş olacak. Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek.

SINAV YÜZ PUAN ÜZERİNDEN

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek olup yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilecek ve “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekmektedir.

EN AZ 50 PUAN GEREKLİ

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı olması gerekmektedir. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecektir. Sınavlarda sorulacak sorular, sınav kurulu tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanacak olup sınavlarda başarılı olamayanlar, belirlenen tarihler içerisinde gerekçesini belirten bir dilekçe ile yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

İTİRAZLAR İÇİN 3 GÜN SÜRE VERİLİYOR

Tespit komisyonlarının aldığı karara, hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen işçiler itiraz edebilecek. Bu itirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor.

'DIŞİŞLERİ'NDE 288 KİŞİYE KADRO YOLU
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin listeler de ilan edilmeye başlandı. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli 20 güvenlik görevlisi ve 87 temizlik işçisi ile taşrada görevli 98 temizlik işçisi olmak üzere toplam 208 kişinin başvurusu kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı'nda 288 kişinin başvurusu kabul edilirken, 47 kişinin ki ise reddedildi.
 

SGK'DA 141 RET

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarının başvuru hakkı bulunmadığı halde başvurdukları kaydediliyor. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yetkililer, "Dilekçe hakkı sebebiyle 'Başvuru alamıyoruz' deme şansı yok devletin, bu nedenle kapsam dışı olduğunu bile bile başvuru yapanlar oldu" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da taşeron işçilerin başvuru sonuçlarını açıkladı. Kurum, kabul edilenler ve kabul edilmeyenler olarak iki ayrı liste halinde sonuçları duyurdu. Güvenlik, temizlik, destek personeli, aşçı, tamir ve bakım personeli 929 kişinin başvuruları kabul edilirken, 141 kişinin başvurusu reddedildi. Liste yayınlayan bir başka kamu kurumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda taşeron olarak istihdam edilen 785 işçi başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanırken, 75'inin başvurusu reddedildi. Sınava girmeye hak kazananlardan 330'u temizlik işçisi, 106'sı gemi adamı.

 
BAZI KURUMLARDA BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE EDİLMEYENLER
 
kabul/ret
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 785/75
Sağlık Bakanlığı 1020/942
Dışişleri Bakanlığı 288/47
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 208/0
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 929/141
 
TESPİT KOMİSYONLARI KARAR VERİRKEN 696 SAYILI KARARNAMEYE BAKIYOR
 
İdarelerin listeleri gerekçeleri ile ilan etme zorunluluğu olmasa da bazı idareler aldıkları ret kararlarının gerekçelerini açıkladı. Ret gerekçeleri ağırlıklı olarak emekli olmaya hak kazanma, 4 Aralık 2017'den sonra işe başlama, çağrı merkezinde araçla hizmet alımına dayalı çalışma olarak sıralandı. Ret listelerinde bazı isimlerin karşısına, "Kasten adam yaralama suçundan ceza almış olma" ,"Yüzde 45 engelli, emekli olur" gibi notlar da düşüldü.
 
KADRO ŞARTI ETKİLEDİ
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ret sayısının yüksek olmasını, kadro şartını taşımamasına rağmen başvuru yapan kişilere bağladı. Kadroya alımın kapsam ve kriterleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK'nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ ile tespit edildi. Tespit komisyonları, sürekli işçi kadrosu için yapılan başvuruların kapsama girip girmediğini Kanun Hükmünde Kararname ve söz konusu tebliğ çerçevesinde değerlendiriyor.
 

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.

4 NİSAN’DA KADROYA GİRECEKLER!
 
Kadroya geçen taşeron işçiler için 4 Nisan itibari ile sürecin tamamlanması planlanıyor.  4 Nisan 2018 tarihinden itibaren kadro hakı kazanan işçiler kamu kurumlarına bağlı olarak görev alacaklar.
 
6 ŞUBAT İTİBARİ İLE BAŞVURU SONUCUNU AÇIKLAYAN KURUMLAR
 
İL KURUM
Afyokarahisar Afyonkarahisar Kayıhan belediyesi
İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Müdürlüğü
  istanbul il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ
  Sosyal Güvenlik Kurumu
  Batı Adliyesi
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  Sağlık Bilimleri üniversitesi 
Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Sakarya  Sakarya Üniversitesi
Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü
Amasya Taşova Belediye Başkanlığı
Hakkari Hakkari Belediyesi,
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi
Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
konya Orman Bölge Müdürlüğü
Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Kars Aile İl Müdürlüğü 
Giresun Giresun Üniversitesi
Yozgat Yozgat KYK Müdürlüğü
Muş Muş Genclik ve spor müdürlüğü
Diyarbakır KYK diyarbakır il müdürlüğü

 

 

 

<p><b >KADEMEL<b >İ <b >NORMALLE<b >ŞME DÖ<b >NEM<b >İ / 17 MAYIS –

Kademeli normalleşme sürecinde vaka sayıları düşmeye devam eder mi?

Yer siyah, gök beyaz; şampiyon Beşiktaş!

Filistinlilerin evleri yerle bir oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, emekli öğretmenlerle çevrim içi bayramlaştı