• $9,5214
  • €11,0582
  • 546.897
  • 1507.5
22 Eylül 2021 Çarşamba 09:27 | Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru ekranı: Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları 2021 neler?

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru ekranı: Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları 2021 neler"

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları belli oldu. Serdümen, motorcu, muhafız, topçu, muhafız, ikmal ve kurbağa adam branşlarında alımlar yapılacak. Başvuru şartlarına dair detaylı bilgi almak isteyen kişiler Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları...

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı için başvuru yapacak adaylar, araştırmalarında konuya yer verdi. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda en az lise mezunu olmak ve Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak beklenen şartlar arasındadır. Daha detaylı bilgi almak isteyenler, Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00'de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00'de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 vedaha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyorolmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisiüzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhisolanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birliktarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15'te yer alan"UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bubelgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış vemüteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve dahasonra doğmuş olanlar başvurabilir),Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş vesözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2021yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonradoğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tümadayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafındansorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamadaolursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesifeshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattakişartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve ErYönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ileJ.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayıfeshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)iptal edilmektedir,

ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fizikikabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarındabaşarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasınaçevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlübulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayamahkûm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geribırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkekkaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref vehaysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım vesatımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyansuçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'incimaddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref vehaysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre)uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporlakanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiğihastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 güniçinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kuruluraporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecekraporlar dikkate alınmayacaktır.),

n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1'inci maddede yer alantablodaki kaynakları karşılamak),

o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12'de yer alan boy ve kilo oranlarıtablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,çıplak ayakla ölçülür.)

  • Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı
  • Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı 2021
  • Sahil Güvenlik alımı
  • Uzman Erbaş alımı 2021
  • Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları
  • Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvurusu ne zaman
<p>Ankaralılar AKM Millet Bahçesi'nde yeşille  buluşacak. Başkent'e yeni soluk getirecek millet bahç

AKM Millet Bahçesi açılıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (27 Ekim 2021)

Gizli kasa her şeyi değiştirdi! Tadilat sırasında şans eseri bulundu

İran'da akaryakıt krizi! Benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu