• $9,4313
  • €10,9955
  • 540.262
  • 1443.08
8 Ekim 2021 Cuma 09:53 | Son Güncelleme:

2021 OGM personel alımı şartları nelerdir? OGM personel alımı ne zaman?

2021 OGM personel alımı şartları nelerdir" OGM personel alımı ne zaman"

OGM personel alımı yapıyor. Genel Müdürlüğün taşra birimlerinde "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" belirtilen mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacak. Peki, OGM personel alımı ne zaman? 2021 OGM personel alımı şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü, 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Orman Genel Müdürlüğü'ne; laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli olmak üzere çeşitli pozisyonlarda alım yapacak. Peki, OGM personel alımı ne zaman? 2021 OGM personel alımı şartları nelerdir?

2021 OGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 11 Ekim 2021-20 Ekim 2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindekisistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğerşekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvurudabulunabilecektir.

Adaylar Ek-2'de yer alan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncüfıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir

  • OGM personel alımı
  • OGM personel alımı 2021
  • OGM alımı
  • OGM alımı şartları
  • OGM personel alımı şartları neler
  • OGM işçi alımı
<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu