• $7,4575
  • €9,0062
  • 410.281
  • 1531.05
18 Ağustos 2020 Salı 09:10 | Son Güncelleme:

Kıyı Emniyet personel şartları nelerdir? Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı ne zaman yapılacak?

Kıyı Emniyet personel şartları nelerdir" Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı ne zaman yapılacak"

Kıyı Emniyet Müdürlüğü toplamda 32 personel alımı yapacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre alımlar gerçekleştirilecek. Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyet personel şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.  

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 24 PERSONEL ALIMI İLANI

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 8 PERSONEL ALIMI İLANI

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alım başvuruları bugün başladı ve 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.

Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIYI EMNİYET PERSONEL ŞARTLARI NEDİR?

DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ:

Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek DenizcilikOkulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisansdüzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakülteleriningüverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletmemühendisliği ile eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurtiçi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.

• Türk vatandaşı olmak,

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek

• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından

düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptanolarak çalışıyor olmak

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler

kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857

sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur. • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden

biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve

benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

BÜRO PERSONELİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Lojistik,Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, UluslararasıLojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi,Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, UluslararasıTicaret ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, UluslararasıTicaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik, Pazarlamabölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilenbenzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisansdüzeyinde mezun olmak..

• Lojistik Elemanı, Lojistik Meslek Elemanı, Lojistik Operasyon Elemanı, Lojistik Operasyon Sorumlusu, Depo Sorumlusu, Ambar/Depo Görevlisi, Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi,

Depo Sevkiyat Sorumlusu, Kapalı Depo Görevlisi, Satın Alma Sorumlusu, Satın Alma Görevlisi, Satın Alma Uzmanı, Malzeme Planlama Elemanı, Gümrük İşletme Meslek Elemanı,

Gümrük Memuru, İthalat- İhracat Sorumlusu alanlarından en az birinde asgari 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak, bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu

hizmet dökümü ile belgelemek

• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.

• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

• Ms Office programlarını bilmek.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca

uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi

içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

MÜHENDİS

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve HaberleşmeMühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim SistemleriMühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, MatematikMühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezunolmak

• Sistem yöneticisi veya ağ yönetim personeli olarak en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek

• Microsoft sunucu ürünlerinin yönetimini yapabilecek.

• E-posta, Active Directory, Group Policy, DHCP,DNS yapılarını yönetecek.

• Veri Depolama, Sanallaştırma ve Yedekleme sistemlerinin kurulumu ve idamesini gerçekleştirecek.

• Kuruluşun açık kaynak kodlu işletim sistemi çalışmalarında görev alacak.

• Linux tabanlı işletim sistemlerinin Kuruluş altyapısına entegrasyonunu sağlamada görev alacak

• Linux sunucuların yönetilmesi, yedeklenmesi ve kurulumu işlemlerini gerçekleştirecek.

• Kuruluşta kullanılmakta olan ağ cihazlarının yönetecek.

• Güvenlik cihazlarını yönetecek

• Geniş alan ağ yönetiminde tecrübeli.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca

uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi

içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

<p>Akşam TV'de yayınlanan Oğuzhan Bilgin ile Sosyal İşler programında bu hafta 28 Şubat Postmodern d

28 Şubat darbesinin sosyolojik boyutu nedir?

İzmir'de deniz 50 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

NASA'nın paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte Mars'tan en yeni fotoğraflar...

Müslüm Gürses, isminin verildiği müzede anıldı