İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 4.0471
  • 4.9964
  • 175.09
  • 112.122
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat

Jandarma uzman jandarma.gov.tr Jandarma personel alımı erbaş, astsubay alımı başvuru şartları nedir?

Jandarma astsubay uzman ve erbaş alımı başvuru şartları ile ilgili açıklamalar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılıyor. Jandarma alımı ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı zamanlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Vatandaşlar da belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyorlar. Sahil Güvenlik resmi sayfasından yayımlanan son dakika uyarısında 2018 yılı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre uzman ve erbaşların yerleştirildikleri yerler duyuruldu. Subay sınavlarının hemen ardından astsubay sınavlarının başlayacak olması, Jandarma Genel Komutanlığının sınavları sırayla yaptığını düşündürüyor. Komutanlığın bu yoğun sınav trafiği içinde uzman erbaş alımı için sınavların 13 Haziran’dan sona başlaması bekleniyor. Bu kapsamda ilan da Nisan ayının sonlarına doğru yayımlanabilir. 2018 yılında bir alım olacağı kesin görünüyor. Ancak tarih konusunda henüz hiçbir açıklama yapılmadı. 2018 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı başvuruları 2 Nisan tarihinde başladı ve 23 Nisan tarihinde son bulacak. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

x

Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı açıklamaları merak ediliyor. Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı zamanlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Vatandaşlar da belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyorlar. Subay sınavlarının hemen ardından astsubay sınavlarının başlayacak olması, Jandarma Genel Komutanlığının sınavları sırayla yaptığını düşündürüyor. Komutanlığın bu yoğun sınav trafiği içinde uzman erbaş alımı için sınavların 13 Haziran’dan sona başlaması bekleniyor. Bu kapsamda ilan da Nisan ayının sonlarına doğru yayımlanabilir. 2018 yılında bir alım olacağı kesin görünüyor. Ancak tarih konusunda henüz hiçbir açıklama yapılmadı. 2018 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı başvuruları 2 Nisan tarihinde başladı ve 23 Nisan tarihinde son bulacak. Sahil güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı mülakat sonuçları açıklandı. Haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Komutanlığın bu yoğun sınav trafiği içinde uzman erbaş alımı için sınavların 13 Haziran’dan sona başlaması bekleniyor. Bu kapsamda ilan da Nisan ayının sonlarına doğru yayımlanabilir. 2018 yılında bir alım olacağı kesin görünüyor. Ancak tarih konusunda henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Müracaatları 02 - 23 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alımına “Personel/Öğrenci Alımı” bölümünden “Öğrenci Alım Başvuruları” kısmını seçerek  başvurabilirsiniz.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Sözleşmeli ve muvazzaf astsubay branşları için Tablo-2'de belirlenen lisans veya Tablo-3?de belirlenen ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (17 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu?nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için Tablo-2?de belirtilen lisans veya Tablo-3?de belirtilen ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

d. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 17 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,

e. 2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak,

f. Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80?inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 48 almak),

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar

verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

k. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

n. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

ö. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, p. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

r. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

s. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 02 Nisan 2018 günü başlayıp, 23 Nisan 2018 günü saat 23.59?da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi?ne eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, eimza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi?ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için „Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS?ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS?ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB?ten Al”, “YÖK?ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini “Belgeye

 

Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YOK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; temin edilecek branşa ilişkin olarak Tablo-2?de veya Tablo-3?de belirtilen hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır] (

5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM?den sorgula” ile yüklenmesi,

(6) ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM?den sorgula” ile yüklenmesi,

(7) Askerlik durumunun beyan edilmesi,

(8) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(9) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan „„Yaş Düzeltme Belgesi??nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(10) Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan Şehit Gazi Yakınlık Belgesi??nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge), İşlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi “Profil Bilgilerim” bölümünden yapılabilecektir.

(1) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM?den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur]

(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak(varsa);

(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

(b) Sürücü belgesi,

(c) Çalışma süresi belgesi,

(ç) Sertifika belgesi,

(d) Hizmet belgesi,

(e) Gemiadamı belgesi,

(f) Sporcu lisans belgesi,

(g) Mesleki yeterlilik belgesi,

(ğ) Mahalli lisan belgesi,

(h) Yaş düzeltme belgesi,

(ı) gehit gazi yakınlık belgesi,

(i) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,

(j) Diğer Belgeler, seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra Başvurularım?? kısmından „„Başvuru Sürecindekiler?? kısmı seçilerek, Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alımı 2018?? „„Başvuru Yap?? butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. „„Başvuru Yap?? butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan „„okudum ve onaylıyorum?? kutucuğu işaretlenerek „„Devam Et?? butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. „„okudum ve onaylıyorum?? kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. Devam Et butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak „„Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alımı 2018?? sınavında iki branş tercihi seçilerek „„Başvuruyu Tamamla?? butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. Gnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; „„Başvuru Sürecindekiler??

kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek veya güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişikliği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına şahsen veya yazı ile yapılabilecektir.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

l. Temin edilecek tüm branşlar için kontenjan miktarına göre (erkek ve kadın ayrı ayrı) KPSS notuna göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacak ve on katı kadar adaya 27 Nisan 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr ve www.jsag.edu.tr internet adresleri üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma” ve “sınav ücretini yatırma” duyurusu yapılacaktır

m. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar 03 – 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında sınav ücretini “sınav ücretinin yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde yatırmalı, dekontlarını almalı ve seçme sınavlarına gelirken yanında getirmelidir.

Osmaniye´de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı baba ve kucağındaki bebeği hayatını kaybetti.

Osmaniye´de feci kaza! Baba ve kucağındaki bebeği hayatını kaybetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uğruna karısını boşamıştı! Olay aşk trafiğe takıldı

AK Parti, yaptırdıkları son anketi açıkladı