• $32,5577
  • €34,9711
  • 2425.51
  • 9722.09
23 Eylül 2013 Pazartesi 10:22 | Son Güncelleme:

İşte ortalama yıllık gelir!

İşte ortalama yıllık gelir!

TÜİK, Türkiye'de hane halkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelirin 26 bin 577 lira olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre, En zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 8 katı oldu. Yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %5,9 oldu. 

Buna göre, son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20’lik gruba göre 8 kat oldu. 

GELİR DAĞILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE İYİLEŞME 

Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,002 puan düşüş ile 0,402 olarak tahmin edildi. Katsayı, kentsel yerleşim yerleri için 0,391, kırsal yerleşim yerleri için ise 0,377 olarak hesaplandı.

ORTALAMA YILLIK HANE HALKI KULLANILABİLİR GELİRİ  26 577 TL 

Türkiye’de hanehalkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 26 577 TL iken, ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir 11 859 TL olarak hesaplandı. İstanbul Bölgesi 16 126 TL ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri en yüksek olan bölge oldu. Bunu, 14 160 TL ortalama gelir ile Batı Anadolu Bölgesi izledi. En düşük ortalamaya sahip bölge ise 5 870 TL ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

TOPLAM GELİRLER İÇİNDE EN FAZLA PAT MAAŞ-ÜCRET GELİRLERİNE

Maaş-ücret gelirleri %46,5’lik oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahip oldu. Bunu %20,4 ile müteşebbis gelirleri ve %20 ile sosyal transferler izledi.

Sosyal transferlerin %92’sini emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu. Emekli ve dul-yetim aylıkları toplam gelir içinde %18,4’lük paya sahip iken, diğer sosyal transferlerin payı %1,6 olarak belirlendi. Müteşebbis gelirlerinin ise %66,7’si tarım-dışı gelirlerden oluştu.

NÜFUSUN %16,3’Ü YOKSULLUK SINIRI ALTINDA 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirleri kullanılarak çeşitli göreli yoksulluk sınırları (eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin %40, %50, %60 veya %70’ine göre) hesaplandı.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin %50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre nüfusun %16,3’ü yoksulluk riski altında kaldı. Kentsel ve kırsal yerler için hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran %13,8 iken, kırsal yerlerde %16,3 oldu. 

SÜREKLİ YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA BULUNANLARIN ORANI %16 

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan “sürekli yoksulluk” oranı, son yılda ve önceki üç yıldan en az ikisinde yoksulluk riski altında olanlar olarak tanımlanmaktadır. Sürekli yoksulluğun hesaplanmasında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin %60’ı dikkate alınmaktadır. Buna göre, hem 2011 hem de 2012 yıllarında sürekli yoksulluk riski altında olanların oranı %16 olarak hesaplandı.

YAŞAM KOŞULLARI GÖSTERGELERİ ÇOĞUNLUKLA İYİLEŞTİ

Kurumsal olmayan nüfusun; 

• Kendine ait konutta oturanların oranı %60,6 oldu.

• %40,6’sı konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” sorunlar olduğunu beyan etti.

• %46,6’sı oturduğu konutta “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşadı.

• %61,3’ü hanesinin taksit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları dışında) olduğunu beyan etti.

• %85,9’u “evden uzakta bir haftalık tatili”, %61,8’i “beklenmedik harcamalarını” ve %78,8’i “yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle karşılayamadığını beyan etti.

MADDİ YOKSULLUK ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜŞTÜ

Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve belirlenmiş 9 maddeden en az 4 tanesini karşılayamama ya da mahrum olma durumunu tanımlayan “maddi yoksunluk” oranı 2011 yılında %60,4 iken 2012 yılında %59,2 olarak hesaplandı. 

Uluslararası tutuklama emri çıkarılması masada! İsrail hükümeti Netanyahu için alarmda
Uluslararası tutuklama emri çıkarılması masada! İsrail hükümeti Netanyahu için alarmda

Uluslararası tutuklama emri çıkarılması masada! İsrail hükümeti Netanyahu için alarmda

100 yıldır Gustav Klimt'e ait kayıp 'Bayan Lieser'in Portresi' servet değerinde alıcı buldu
100 yıldır Gustav Klimt'e ait kayıp 'Bayan Lieser'in Portresi' servet değerinde alıcı buldu

100 yıldır Gustav Klimt'e ait kayıp 'Bayan Lieser'in Portresi' servet değerinde alıcı buldu

İsrailli esir Hirsch Goldberg Pauline, Netanyahu'ya ateş püskürdü: Utanmalısınız, 70 esir öldü
İsrailli esir Hirsch Goldberg Pauline, Netanyahu'ya ateş püskürdü: Utanmalısınız, 70 esir öldü

İsrailli esir Hirsch Goldberg Pauline, Netanyahu'ya ateş püskürdü: Utanmalısınız, 70 esir öldü