• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
9 Haziran 2020 Salı 04:19 | Son Güncelleme:

Emlakçıya metrekare şartı, galeriye apartman yasağı

Emlakçıya metrekare şartı, galeriye apartman yasağı

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla yeni düzenleme yolda. Emlakçılık yapanlar için en az 20 metrekare şartı geldi. Oto galerinin olduğu binada ise konut olmayacak. Uyum için 3 ay süre tanındı.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yeni iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yeni yönetmelikle emlakçılardan, oto galerilere kadar birçok iş yerini ilgilendiren düzenlemeler yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle emlakçılara metrekare zorunluluğu, oto galerilere apartman yasağı gelecek. Oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparklara da mühendis istihdamı olacak.

ÜÇ AY SÜRE TANINDI

Bakanlığın düzenlemesine göre emlakçılık faaliyetinde bulunan iş yeri en az 20 metrekare olacak, aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5’er metrekare ilave edilecek. İş yerinin ikamet amacıyla kullanılmayan ve arşivi olan bağımsız bir bölümde olması ve iş yerinde taşınmaz ticaretinden başka faaliyetin yapılmaması sağlanacak. Mevcut iş yerlerinin bu şartlara uyum sağlaması için de 3 ay süre tanınacak. Ancak 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan veya meslek odasına kaydı olanlardan iş yerlerini taşımadıkları sürece bu özel şartlar aranmayacak.

KALDIRIMDA TEŞHİRE SON

Taslağa göre ‘oto galericilik’ yapanlar üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak tanımlanacak ve öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak. Tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak. İş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak. Faaliyet alanının en az 60 metrekaresi teşhir alanı olmak üzere 80 metrekare olması şartı da getirilen oto galeriler, kapalı alanlarında LPG’li, LNG’li veya CNG’li araç bulunduramayacak. Oto galeriler, açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edemeyecek. Mevcut iş yerlerinin bu şartlara uyum sağlaması için 3 ay süre tanınacak. Ancak yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olan toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri metrekare şartından muaf tutulacak.

Taslakta ota kiralama iş yerleri için de düzenleme getirildi. Buna göre bu iş yerlerinin “öncelikle toplu iş yerlerinde açılması, tapuda konut olarak görünen yerlerde açılmaması, iş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmaması, faaliyet alanının araç başına 10 metrekare olması, kapalı alanlarında LPG, LNG veya CNG’li araç bulundurulmaması, kaldırımların teşhir alanı olarak kullanılmaması zorunluluğu getirildi.

GALERİLER ŞEHİR DIŞINA

Oto galericilik yapanlar öncelikle toplu iş yerlerinin bulunduğu alanlarda hizmet vermek zorunda olacak.

YAPI KAYIT BELGELİ İŞ YERLERİ İÇİN MAĞDURİYETE SON

Yönetmelikte 2018’de İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla bir düzenleme yapılmıştı. Ancak bu madde uyarınca verilen yapı kayıt belgeleri yönetmelikteki bazı hükümler nedeniyle ruhsat başvurularında bazı sorunların yaşanmasına sebep oldu. Bu da bu belgeye sahip ve ticaretle uğraşan vatandaşları mağdur ediyordu. Bakanlık hazırladığı yönetmelik taslağıyla bu sorunu da giderecek önlemler aldı. Buna göre, ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartları taşınması halinde ‘yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın’ iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı getirildi.

LUNAPARKLAR MÜHENDİS İSTİHDAM EDECEK

Bakanlık, oyun, eğlence ve macera parkları ile sirk ve lunaparkların denetimine ilişkin de yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az 1 makine veya elektrik teknisyeni bulundurması zorunlu tutuldu. Bu tesislerin düzenli bakımları mühendislerin gözetiminde yetkili servislerce yapılacak.

Otomotiv yetkili satıcıları 2. ele odaklanıyor: Pazara olumlu yansıyacak
Otomotiv yetkili satıcıları 2. ele odaklanıyor: Pazara olumlu yansıyacak

Otomotiv yetkili satıcıları 2. ele odaklanıyor: Pazara olumlu yansıyacak

Ev kiralarına yeni düzenleme! Tavan fiyat uygulaması masada
Ev kiralarına yeni düzenleme! Tavan fiyat uygulaması masada

Ev kiralarına yeni düzenleme! Tavan fiyat uygulaması masada

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi filonun en güçlüsü
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi filonun en güçlüsü

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi filonun en güçlüsü

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak