• $7,4353
  • €8,9792
  • 410.603
  • 1531.05
22 Haziran 2020 Pazartesi 12:02 | Son Güncelleme:

LGS net ve puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

LGS net ve puan hesaplama nasıl yapılır" LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu"

Geçtiğimiz sonu gerçekleşen LGS sınavına katılan öğrenciler puan hesaplamasının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. İstedikleri lisede okumak için net ve puan hesaplamaları yapmaya başlayan öğrenciler 3 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğini de merak ediyor. Binlerce öğrenci ve velisi LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte LGS net ve puan hesaplaması ile ilgili bilgiler...

LGS sınavı 20 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleşti. Sınava katılacak orta son sınıf mezunu öğrenciler hayalindeki lise için net ve puan hesaplamaları yapmaya başladı. Bu aşamada yanlışların doğruları götürüp götürmediğini merak eden öğrenciler LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte LGS net ve puan hesaplama formülü...    

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her yanlış yapılan 3 soru için 1 doğru cevap da geçersiz sayılıyor. Bu nedenle öğrenciler ne kadar az hata yaparsa o kadar yüksek net ve puana sahip oluyor.

LGS NET VE PUAN NASIL HESAPLANIYOR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanıyor:

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

e-okul LGS giriş belgesi sorgulama ekranı! LGS salon ve sıra numarası nasıl öğrenilir?

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

LGS 2020 1. oturum kaç soru var? LGS sözel alan konuları neler?

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

LGS sınavı 2020 saat kaçta başlayacak? LGS sınavı 1. oturum ve 2. oturum kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek?

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

<p>Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında en temel unsurun hukuk güvenliği

Bakan Gül: En temel unsur hukuk güvenliğidir

İzmir'de deniz 50 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

NASA'nın paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte Mars'tan en yeni fotoğraflar...

Müslüm Gürses, isminin verildiği müzede anıldı