• $7,749
  • €9,1915
  • 418.327
  • 1530.27
21 Haziran 2020 Pazar 09:21 | Son Güncelleme:

LGS ham puan hesaplama 2020! LGS ham puan hesaplaması nasıl yapılır?

LGS ham puan hesaplama 2020! LGS ham puan hesaplaması nasıl yapılır"

Dün yapılan LGS 2020 sınavında ham puanın nasıl hesaplandığını öğrenmek isteyen öğrenciler aramalarını hızlandırdı. Sayısal ve sözel alan ağırlıklı sorular 2 oturum şeklinde yapıldı. Her dersin ağırlıklı kat sayıları da belirlendi. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü LGS sınavı ham puan hesaplamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS sınavı dün saat 09:30 itibari ile tüm Türkiye'de yapıldı. Öğrenciler sınav sonunda ham puan, standart sapmaların nasıl değerlendirildiğini merak ediyor. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda adaylar sözel ve sayısal alan konularından sorumlu tutuldu. 1.7 Milyon öğrencinin katıldığı sınavda ham puanın nasıl hesaplandığını öğrenmek istiyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

LGS saat kaçta bitecek, ne zaman başladı? LGS sınav süresi kaç dakika?

LGS HAM PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Liseler Geçiş Sistemi (LGS) dün Türkiye saati il 09:30'da başladı. Sınav sonunda öğrenciler arzu ettikleri liseye yerleşmek için ham puanlarının hesaplamasını yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda ham puan hesaplaması belli oldu. 

MEB LGS KILAVUZ PUAN HESAPLAMASI

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

<p>3-5 yaş arası çocuklarda internet kullanımının günde 1 saat olmasını belirten Uzman Psikolog Dery

Çocukların internet kullanımına nasıl sınır koyarım?

Şans eseri ölümden dönen insanlar

ABD'nin Yunanistan'a hibe edeceği silahlar! İşte o liste

Adana'da yanan ormanlık alanlar tekrar ağaçlandırılmak üzere hazırlanıyor