• $9,4791
  • €11,0526
  • 542.268
  • 1444.33
5 Eylül 2021 Pazar 08:52 | Son Güncelleme:

Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır?

Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu" İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Bursluluk sınavı bugün saat 10:00'da gerçekleşecek. 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile tamamlanacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Peki, Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte İOKBS ham puan hesaplama yöntemi...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınava katılacak olan tüm adaylar Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler..

BURSLULUK SINAVINDA 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.


Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.

İOKBS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:

Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve Toplam Ağırlıklı Standart Puanları, En Küçük Toplam Ağırlıklı Standart Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

  • Bursluluk sınavı yanlış doğruyu götürüyor mu
  • Bursluluk sınavı 3 yanlış 1 doğru
  • iokbs yanlış doğruyu götürüyor mu
  • iokbs 3 yanlış 1 doğru
  • Bursluluk sınavı puan hesaplama
  • iokbs puan hesaplama
<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu