• $ 5,7709
  • € 6,3851
  • 276.923
  • 96362.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

Atatürk Üniversitesi 2018 ATA AÖF LMS kayıt ders seçimi ATA AÖF harç yatırma parası banka listesi

ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün online olarak başladı ve 5 gün sürecek. ATA AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman ve kaç gün sürecek sorusu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündemindeydi.Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler, kayıt yenileme işlemine dair detayları sorgulamaya başladı. Bu kapsamda ATA AÖF'te eğitim alan öğrenciler de kendi fakültelerinde kayıt yenilemenin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, ATA AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında tüm detaylar... ATA-AÖF ders seçimi hakkında üniversitesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; ATA AÖF kayıtları ne zaman: Yeni kayıt ve ara sınıf öğrencilerinizin ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencilerimiz ise ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaktır. Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Peki ATA AÖF harç parası hangi bankaya yatırılacak? Ders seçme işlemleri nasıl yapılır? Materyal ücreti... Merak edilen detaylar haberimizde... Yeni kayıt ve ara sınıf öğrencilerinizin ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencilerimiz ise ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaktır.  Kayıt yenileme ve ders seçimlerine dair merak edilen detayları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üniversite resmi sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile açıkladı. İşte, ATA AÖF kayıt işlemlerine dair yapılan açıklama; "Yeni kayıt ve ara sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri  Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencilerimiz  ise ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaktır."

ATA AÖF LMS EKRANI GİRİŞ

ATA AÖF kayıtları ne zaman

Yeni kayıt ve ara sınıf öğrencilerinizin ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencilerimiz ise ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaktır.

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Düzenlenmesi, Yürütülmesi, Ders Kaydı ve Devam Durumu;

MADDE 12 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Yeni kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından 30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır.

ATA AÖF

MİSYON

Misyonumuz, çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı sunmayı, alanında gerekli bilgi ve birikimle donanımlı, ihtiyaç duyulan iletişim bilgi ve becerisine sahip, çevresine liderlik yapabilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, görev edinmiştir.

VİZYON
Vizyonumuz, eğitim-öğretim kalitesi ve kişi odaklı hizmet anlayışıyla, Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden de yararlanarak, ulusal ve uluslararası alanda açıköğretim programları konusunda öncelikli ve tercih edilebilir, uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile alanında gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık öğrenciler yetiştiren, bir eğitim kurumu olmaktır.

AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Madde 1 - 2547 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (d) ve (f) fıkraları ile 43 üncü maddesinin (e) fıkrası gereğince üniversitelerde yapılacak açık yükseköğretim bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 2 - Açık Yükseköğretim;

A - Anadolu Üniversitesinde merkezi açık yükseköğretim,

B - Diğer üniversitelerde açık yükseköğretim, olmak üzere iki farklı ortamda sürdürülür.

Madde 3 - Merkezi açık yükseköğretim 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesinde kurulan Açıköğretim Fakültesinde ülke çapında sürdürülür. Bu tür açıköğretimin hangi alanlarda sürdürüleceği üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Madde 4 - Üniversitelerde herhangi bir öğretim programında açıköğretim yapılmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilir. Açıköğretim öğrenci kapasitesi, sürdürülme esasları, kullanılacak sistem ve gereç ilgili üniversitenin yetkili organı tarafından tespit edilir.

Madde 5 - Bir yükseköğretim kurumunda açıköğretime uygulanacak öğretim programları örgün öğretimde uygulananların kapsam olarak aynıdır.

Madde 6 - Açıköğretim yapılan öğretim programlarına öğrenci kabulü o üniversitelerin lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre olur.

Madde 7 - Öğrencilere, öğrenci disiplin yönetmeliği ile lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliğinin, derslere devam zorunluluğu dışındaki, bütün hükümleri aynen uygulanır.

Madde 8 - Açıköğretimde, imkânlar ölçüsünde,

a - Basılı eğitim araçları, kaset, video, teyp, band ve film,

b - Radyo ve televizyon,

c - Danışman gözetiminde toplu tartışma; ve benzeri gereç ve sistemlerden yararlanılır.

Madde 9 - Öğrencilere zaman zaman eğitimin etkinliğini arttırmak için test ve değerlendirme sistemleri uygulanabilir.

Madde 10 - Merkezi açıköğretim dışındaki açıköğretimi yıliçi, yılsonu veya yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları aynı öğretim programına tabi örgün öğretim öğrencileri ile aynı zamanda ve mümkün olduğu takdirde aynı yerde yapılır.

Madde 11 - Merkezi açıköğretim dışında, bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim ile açıköğretim arasında aynı öğretim programında her iki yönde geçişler, Yükseköğretim Kurumunun yetkili organı tarafından karara bağlanır.

Madde 12 - Açıköğretimde öğrencilerden bu öğretim için tespit edilen harçlar dışında, gönderilen kitap, ses ve video kasetleri, slaytlar, mektup, test deney malzemesi ve benzeri gereçlerin depozito ve ulaşım masrafları ile bunlara ilişkin gerekli ücretler ve bedeller Anadolu Üniversitesinde "Açıköğretim Fakültesinin" diğer üniversitelerde üniversite veya ilgili birimin Döner Sermayesine gelir kaydedilir.

Madde 13 - Açıköğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar etit hak ve yetkilere sahip olurlar.

Madde 14 - Açıköğretim öğrencileri, kitaplıklar ile planlanmış uygulama görevini yerine getirecekleri alanlar dışında, örgün öğretimin fiziksel imkanlarından yararlanamazlar.

Madde 15 - Açıköğretim yapılan her birimde açıköğretim öğrenci işleri ile görevli bir büro kurulur. Merkezi açıköğretim hizmetleri ile yükümlü Anadolu Üniversitesi yurt düzeyinde gereken bölgelerde özel büro ve rehberlik merkezleri açabilir.

Geçici Madde - Merkezi açıköğretim hariç, 1982-1983 öğretim yılında açıköğretim yapan kurumlarda ilk yarıyılın sonuna kadar mevcut ve yeni kayıt olan öğrenciler açık ve örgün öğretim yollarından birini tercih edebilirler.

Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 17 - Bu Yönetmelik üniversite rektörleri tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

<p>İran haber ajansı Press TV’de yer alan habere göre, Ruhani, sabah saatlerinde gerçekleşen İran ya

Ruhani: İran Yapımı Bavar 373, S-300´den Daha Güçlü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Satranç oynamanın özel taktikleri!

Sarımsak kanserli hücreler üzerinde antibiyotikten daha etkili