• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
19 Eylül 2013 Perşembe 15:59 | Son Güncelleme:

Anasınıflarına da okul sütü!

Anasınıflarına da okul sütü!

Okul Sütü Programı kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine haftada 3 gün 200 mililitre ambalajlı, yağlı, sade uzun ömürlü içme sütü dağıtılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

UYGULAMA İKİNCİ DÖNEM

Tebliğe göre, öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı kapsamında, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün süreyle 200 mililitre ambalajlı, yağlı, sade uzun ömürlü içme sütü dağıtılacak. Bu yıl 223 bin 97 Anasınıfı öğrencisi de ikinci dönemden itibaren okul sütü programı kapsamına alındı.

PROGRAMIN KOORDİNASYONUNU GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI YAPACAK

Özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak. Programın uygulanacağı okulları Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek, programın koordinasyonunu ise Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapacak.

Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik" kapsamında onay belgesi veya aynı yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak.Dağıtımı yapılacak okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak belirlenecek.İllerde okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından, okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak.Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenecek. Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giriş yapılamadığı durumlarda ise verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak.

SÜTE DUYARLI ÖĞRENCİLER KAPSAM DIŞINDA

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülecek.  Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılacak.Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınacak, numunelere ait analiz sonuçları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilecek.Teknik şartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il okul sütü komisyonlarınca, öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilecek.

TANITIM İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınacak.Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek.

Okul Sütü Programına yönelik ve hazırlanacak olan Okul Sütü Modülünün kullanımı ile ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen eğitimciler tarafından yapılacak. Program için gerekli eğitim ve tanıtım mater yallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi filonun en güçlüsü
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi filonun en güçlüsü

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi filonun en güçlüsü

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinin temeli atıldı! 'Bittiğinde dünyada tek olacak'
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinin temeli atıldı! 'Bittiğinde dünyada tek olacak'

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinin temeli atıldı! "Bittiğinde dünyada tek olacak"

TOGG'u ne zaman yollarda göreceğiz? CEO Karakaş tarih verdi
TOGG'u ne zaman yollarda göreceğiz? CEO Karakaş tarih verdi

TOGG'u ne zaman yollarda göreceğiz? CEO Karakaş tarih verdi

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak