• $7,4668
  • €9,0104
  • 410.428
  • 1531.05
31 Ağustos 2012 Cuma 10:43 | Son Güncelleme:

Din eğitimi değil din öğretimi

Din eğitimi değil din öğretimi

Danıştay bir öğrencinin ''din dersinden muaf tutulması'' yönünde karar veren mahkeme kararını, 'Müfredat din eğitimi değil din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi niteliği taşıyor' diyerek bozdu. Ailenin avukatı 'AİHM'e başvuracağız' dedi

Danıştay 8'inci Dairesi, Antalya'da bir ailenin çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle açtığı davada, Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin ailenin talebi doğrultusunda verdiği kararı, müfredatın din eğitimi değil, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimini kapsadığı gerekçesiyle esastan bozdu.  Karar Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muratpaşa Kaymakamlığı'na ulaştırıldı. Kararda, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulması öngörülen din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Alevi İslam inancı, felsefesi ve kültürü ile ilgili bilgilere de yer verilmesi istemiyle 22 Haziran 2005 tarihinde başvuru yapıldığı hatırlatıldı. Bu başvurunun ardından ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarının sosyolojik ve pedagojik yönden incelendiğinin belirtildiği kararda, bilirkişi incelemesinin ardından 2005-2006 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla yürürlükten kaldırıldığı, 2007-2008 eğitim öğretim yılında da yeni programın yürürlüğe girdiği vurgulandı.
Aynı yıldan itibaren okutulan ders kitaplarında din öğretiminde bir mezhebin veya tarikatın esas alınmadığı, kitapların genel olarak mezheplerüstü yaklaşım esas alınarak hazırlandığının altını çizen Danıştay 8. Dairesi kararında, derste okutulan kitaplarda yer alan İslam ile ilgili bilgilerde de Kuran ve Hz. Muhammed merkezli birleştirici bir yol izlendiği, hiçbir mezhep veya oluşuma atıfta bulunulmadığı anlatıldı.

'AİLE ATEİST BİR AİLE'
Ailenin avukatı Nusret Gürgöz, kararın hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle süresinde karar düzeltme talebinde bulunduklarını bildirdi. Gürgöz, şöyle konuştu: 'Danıştay 8. Dairesi, bunun eğitim değil bir öğretim olduğu ve hiçbir inanca pozitif ayrımcılık yapılmadığı gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu. Biz bu kararın aksine, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin 9. maddesinde belirtildiği üzere hiçbir dini inancın kendi iradelerinin dışında öğretilemeyeceğini düşünüyoruz. Tartışılması gereken bir şey daha var: Dilekçemizde ailenin Alevi olduğuna dair hiçbir ibare yok. Biz felsefi inançlarına aykırı olduğu için dava açtık. Aile ateist, dinsel tüm inançları reddediyor. Alevi olsa dahi yapılan öğretim değil, eğitimdir. Dini inanç eğitilir, öğretilmez.

<p>Akşam TV'de yayınlanan Oğuzhan Bilgin ile Sosyal İşler programında bu hafta 28 Şubat Postmodern d

28 Şubat darbesinin sosyolojik boyutu nedir?

İzmir'de deniz 50 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

NASA'nın paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte Mars'tan en yeni fotoğraflar...

Müslüm Gürses, isminin verildiği müzede anıldı