Maç Sonu
(İY / 0 - 1 )
Stadyum : Vodafone Park, Istanbul
Hakem : Sarperbaris Saka, Turkey
K. Karaman 90 + 1 '
A. Rahmanovic 42 '