'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'
'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'
İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

TÜRKÇE'DE FONETİK
TÜRKÇE'DE FONETİK

TÜRKÇE'DE FONETİK

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar
Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı
“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Sadakatsiz'de finale giderken 3 muhtemel senaryo
Sadakatsiz'de finale giderken 3 muhtemel senaryo

Sadakatsiz'de finale giderken 3 muhtemel senaryo

Bahar Festivalinin Yeni Adı: SAÜFEST
Bahar Festivalinin Yeni Adı: SAÜFEST

Bahar Festivalinin Yeni Adı: SAÜFEST

SAÜFEST: Festival Anlayışında Yenilik
SAÜFEST: Festival Anlayışında Yenilik

SAÜFEST: Festival Anlayışında Yenilik

İsveç terör örgütü PKK'ya neden destek veriyor?
İsveç terör örgütü PKK'ya neden destek veriyor?

İsveç terör örgütü PKK'ya neden destek veriyor?

Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7
Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7

Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?
Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'
Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

İMRA'dan Avrupa'ya çağrı! 'İnsanlığı unutmayın'

Avrupa'ya gitme hayaliyle ‘umut' yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce mülteci Yunanistan'a geçti. Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (İMRA) yaşanan insanlık dramına ilişkin basın açıklaması yayınlandı.

Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği'nin (İMRA) basın açıklaması:

“Bütün Avrupa toplumuna ve liderlerine açık çağrımızdır!

Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu noktada ne süslü lafların ne de temennilerin bir anlamı var. Burada, bu dakikada artık bu büyük insanlık sınavından geçip geçemeyeceğimiz belli olacak. Tarihin bizi yargılayacağı an tam da bu an. Herkesin kendini hesaba çekmesi gereken vakit tam da bu vakit.

Büyük bir insani kriz ile karşı karşıyayız. 9 yıl önce, savaştan, zulümden kaçan, bombalarla yıkılan evlerinden, paramparça olan hayatlarını, ailelerini, arkadaşlarını, yok edilen şehirlerini arkada bırakıp, ülkelerini terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan bugün bütün dünyaya tek bir şeyi haykırıyor: ‘Ya savaşı bitirin ya da kapıları açın’. Fakat tarihin bu kırılma anında, üzerine methiyeler düzmeye bayıldığımız ‘Büyük İnsanlığımız’, mazlumların çığlığına kulaklarını kapamış durumda.

Savaştan kaçanın da İnsan olduğunu düşünmüyor. İdlip’te açlık çeken çocuğun masum ve günahsız olduğunu, mermilerin, bombaların hayattan kopardığı insanların; açılıktan ölen insanların; şu an sınır kapılarında bekleyen insanların; birer sayıdan ibaret olmadığını; insan olduklarını anlamak istemiyor.

Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi, sığınma, sınır yönetimi ve göç konusuna ilişkin bir bakış ortaya koyuyor ve yapılması gerekenleri söylüyor. Sığınma sınırlar ve göçmenlik kanunu ile ilgili Avrupa Birliği hukuku; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı’na ve Avrupa Konseyi’nin diğer hukuk belgelerine göre düzenlenmiştir. Avrupa Yasal sistemine göre Avrupa üçüncü dünya ülke vatandaşları olarak adlandırdığı göçmenlere adlandırdığı sınırları açmasını gerektiriyor.

AB hukuku; Avrupa Adalet Divanı’nın yorumladığı yasal tedbirlere, antlaşmalara özellikle de Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın ilgili hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümlerle ‘ülke topraklarına giriş ve ilgili prosedürlere erişim’, ‘sığınma kararı ve ülkeden çıkarmaya karşı engeller’, ‘sığınma ve iade vakalarında yasal destek ve prosedüre ilişkin koruma’ ilişkin yasal çerçeveler çizilmiştir.

Bu yasalarla garanti altına alınmış haklar ‘ülkelerinde yaşam şansı bulunmayan, geri dönebilecekleri bir evleri hayatları kalmayan mültecileri Avrupa’ya gitmeye teşvik ediyor. Bugün büyük bir sınav veriyor insanlığımız! Ve biz herkese üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. İdlip’te yüzbinlerce sığınmacı savaştan kaçıyor, Avrupa kapılarında binlerce insana; Avrupa kültürü ve medeniyetinin beşiği, Demokrasinin ve Medeniyetin anavatanı olmakla övünen bir ülkenin polisleri yardım eli yerine plastik mermi ve gaz bombası uzatıyor.

Avrupa tarihinde yaşanan büyük savaşların, soykırımın ardından Avrupa’nın insanlık için attığı adımla ortaya çıkan Avrupa Birliği çatısının temel insan hakları olduğunu ilan ederken, İnsan Hakları denildiğinde kendilerini otorite ilan eden Avrupalı liderler, Lizbon Anlaşması ve Cenevre Anlaşmasını ortaya çıkartan tarihi, Yahudi soykırımıyla ortaya çıkan pişmanlığı, bunun bir daha olmaması için yapılan antlaşmaları, attıkları imzaları unutup, 'İnsanlık Onuruna' aykırı bir muameleyi sığınmacılara reva görüyorlar. Avrupa’yı; sağduyulu sesleri, bu insanlık dışı duruma karşı Avrupa değerlerini yaşatmaya, yasalarını uygulamaya davet ediyoruz. Bu durum artık sonlanmalı!

Herkesin artık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekli. Bugün yaşanan insanlık sınavı, insanların sorunu görmezden gelmelerinin bir sonucu. Türkiye’nin yıllardır gündeme getirdiği ‘Güvenli Bölgelerin’ kurulması gerekliliği, bugün aciliyetini tekrar göstermekte! Şunu unutmamak gerekir ki Türkiye Avrupa’nın Tampon bölgesi değildir. Avrupa Birliği ülkelerinin sahip olduğu imkanlara sahip olmamasına rağmen Nüfusunun % 5i oranında mülteciyi ülkesinde misafir ederek insani sorumluğunu yerine getirmektedir. Bu insani sorumluluğa bütün ülkelerin destek olması gerekmektedir.

Türkiye milyonlarca sığınmacıya, ilk gün nasıl kucak açmışsa bugün de kucak açmaya devam etmektedir. Türkiye dün milyonlarca mazlumu katliamlardan korumak için nasıl vatan evlatlarını Şehit vermişse, bugün de bu sorumluluğu vazife edinmektedir. Türkiye Devletiyle ve Milletiyle, mazlumlarla dün ekmeğini nasıl bölüşmüşse bugün de bölüşmektedir. Fakat ülkemizin gösterdiği hassasiyeti artık Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin de göstermesi beklemekteyiz. Mazlumların sessiz çığlığını duyun, Avrupa’yı Avrupa yapan değerleri yaşatın, yasalarınızı uygulayın, sığınmacıların güvenli geçişine izin verin!

Bugünden daha geç olmamak üzere atılması gereken adımlar bulunmakta;

Acilen Avrupa’nın yardım elini uzatması ve Avrupa’ya sığınmacıların güvenli geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

BM, geçiş noktalarına Mülteci Başvuru Merkezleri kurmalı ve sığınmacıların İltica Başvuru Hakları başlatmalıdır.

Acil olarak geçiş noktalarına insani yardım malzemeleri temin edilmeli ve sığınmacıların gıda, sağlık, temizlik ve barınma ihtiyaçları giderilmelidir.

Avrupa Birliği Ülkeleri, Lizbon Antlaşması ve 1951 Cenevre Sözleşmesi gereği Mülteci ve Sığınmacıların geri gönderilmeme ilkesine riayet etmeli ve sınırlarda bekleyen insanları ‘Uluslararası Koruma Sistemi’ içerisine dâhil etmelidir.

1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. maddesinde yer alan ‘Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.’ İlkesinin acilen hatırlanması gerekmektedir.

1951 Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesinde yer alan ‘Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek ve ya iade etmeyecektir.’ ilkesinde yer alan üçüncü ülke ibaresi Türkiye değil Suriye üzerinden okunmalı ve sığınmacılara yasal hakların gereği muamele edilmelidir.

Lizbon Antlaşmasının 78. ve 79. maddeleri gereğince, geri gönderilmeme ilkesinin işletilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinde yer alan; 1. Madde ‘İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.’ Ve 2. madde “Herkes, yaşama hakkına sahiptir.’ İlkelerine uygun hareket edilmelidir. Yine aynı bildirgenin 18. maddesi gereğince tanınan sığınma hakkı, bütün sığınmacılar için işletilmelidir.

Suriye’de Rejimin ve Rusya’nın gerçekleştirdiği katliamlar derhal sonlandırılmalı ve Uluslararası Kamuoyu güvenli bölgelerin oluşturulması ve inşası için gerekli bütün adımları atmalıdır.

Bütün Dünya Milletlerine sesleniyoruz, liderlerinize gerekli çağrıyı yapın! Sığınmacı ve mültecilerle dayanışma içerisinde olun! İnsanlara, insanlık onuruna yakışır muamele yapılmasını sağlayın! İnsanlık unutmayın zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır!"

  • Kategori:
    YAŞAM
  • Eklenme Tarihi:
    2.03.2020 14:58
  • Güncellenme Tarihi:
    2.03.2020 14:58
  • Kategori Videoları
Diğer İçerikler
title
Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı, onlarca kuş telef oldu

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı, onlarca kuş telef oldu

title
New York Belediye Başkanı, Türk manavını seçti

New York Belediye Başkanı, Türk manavını seçti

title
Servis yok, kayık var

Servis yok, kayık var

title
AVM'de sosyal mesafe kavgası

AVM'de sosyal mesafe kavgası

title
Para kazanmak istedi, dolandırıldı

Para kazanmak istedi, dolandırıldı

title
Sokakta tanımadıklarını çizerek sosyal medyada fenomen oldu

Sokakta tanımadıklarını çizerek sosyal medyada fenomen oldu

title
Küpecik peyniri lezzetini tuz mağarasından alacak

Küpecik peyniri lezzetini tuz mağarasından alacak

title
Mutfakta ayıyla karşılaştı

Mutfakta ayıyla karşılaştı

title
Ev yenilemek için fırsat

Ev yenilemek için fırsat

title
Balon balığı balıkçıları bıktırdı

Balon balığı balıkçıları bıktırdı

title
Gasp dehşeti kamerada

Gasp dehşeti kamerada

title
Köpek sürüsünü poşetle kovaladı

Köpek sürüsünü poşetle kovaladı

title
Yapışık ikizlerin müthiş öyküsü

Yapışık ikizlerin müthiş öyküsü

title
Ayşenur yeniden doğdu

Ayşenur yeniden doğdu

title
Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı kamerada

title
Koyun sürüsüne kurt saldırdı

Koyun sürüsüne kurt saldırdı

title
7 Rus turist serbest bırakıldı

7 Rus turist serbest bırakıldı

title
Caddedeki son bakırcı

Caddedeki son bakırcı

title
Binlerce karga gökyüzünde

Binlerce karga gökyüzünde

title
“Kel simit” için uzun kuyruk

“Kel simit” için uzun kuyruk

title
Akılalmaz dolandırıcılık! Telefonuna güncelleme geldi sandı, durum bambaşkaydı

Akılalmaz dolandırıcılık! Telefonuna güncelleme geldi sandı, durum bambaşkaydı

title
Navigasyon kazası!

Navigasyon kazası!

title
Mahallede kızıl akbaba şaşkınlığı

Mahallede kızıl akbaba şaşkınlığı

title
Vejetaryen timsah Babiya

Vejetaryen timsah Babiya