İstanbul'un güzellikleri F1 yarış araçlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşacak
İstanbul'un güzellikleri F1 yarış araçlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşacak

İstanbul'un güzellikleri F1 yarış araçlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşacak

Maradona nasıl efsane oldu?
Maradona nasıl efsane oldu?

Maradona nasıl efsane oldu?

“Fransa'da polis şiddeti olaylarını yayınlamak yasak olacak”
“Fransa'da polis şiddeti olaylarını yayınlamak yasak olacak”

“Fransa'da polis şiddeti olaylarını yayınlamak yasak olacak”

Vatandaşlar internet alışverişinde nelere dikkat etmeli?
Vatandaşlar internet alışverişinde nelere dikkat etmeli?

Vatandaşlar internet alışverişinde nelere dikkat etmeli?

25 Kasım Güncel Haberler
25 Kasım Güncel Haberler

25 Kasım Güncel Haberler

Bay K'dan neden rahatsızlar?
Bay K'dan neden rahatsızlar?

Bay K'dan neden rahatsızlar?

FB-BJK derbisi ne olur?
FB-BJK derbisi ne olur?

FB-BJK derbisi ne olur?

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?
Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Azerbaycan ordusu Kelbecer'de... İşte bölgedeki son gelişmeler
Azerbaycan ordusu Kelbecer'de... İşte bölgedeki son gelişmeler

Azerbaycan ordusu Kelbecer'de... İşte bölgedeki son gelişmeler

24 Kasım Güncel Haberler
24 Kasım Güncel Haberler

24 Kasım Güncel Haberler

'Yazıcıoğlu, FETÖ suikastıyla öldürüldü'
'Yazıcıoğlu, FETÖ suikastıyla öldürüldü'

'Yazıcıoğlu, FETÖ suikastıyla öldürüldü'

Galatasaray - Kayserispor maç yorumu
Galatasaray - Kayserispor maç yorumu

Galatasaray - Kayserispor maç yorumu

İMRA'dan Avrupa'ya çağrı! 'İnsanlığı unutmayın'

Avrupa'ya gitme hayaliyle ‘umut' yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce mülteci Yunanistan'a geçti. Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (İMRA) yaşanan insanlık dramına ilişkin basın açıklaması yayınlandı.

Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği'nin (İMRA) basın açıklaması:

“Bütün Avrupa toplumuna ve liderlerine açık çağrımızdır!

Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu noktada ne süslü lafların ne de temennilerin bir anlamı var. Burada, bu dakikada artık bu büyük insanlık sınavından geçip geçemeyeceğimiz belli olacak. Tarihin bizi yargılayacağı an tam da bu an. Herkesin kendini hesaba çekmesi gereken vakit tam da bu vakit.

Büyük bir insani kriz ile karşı karşıyayız. 9 yıl önce, savaştan, zulümden kaçan, bombalarla yıkılan evlerinden, paramparça olan hayatlarını, ailelerini, arkadaşlarını, yok edilen şehirlerini arkada bırakıp, ülkelerini terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan bugün bütün dünyaya tek bir şeyi haykırıyor: ‘Ya savaşı bitirin ya da kapıları açın’. Fakat tarihin bu kırılma anında, üzerine methiyeler düzmeye bayıldığımız ‘Büyük İnsanlığımız’, mazlumların çığlığına kulaklarını kapamış durumda.

Savaştan kaçanın da İnsan olduğunu düşünmüyor. İdlip’te açlık çeken çocuğun masum ve günahsız olduğunu, mermilerin, bombaların hayattan kopardığı insanların; açılıktan ölen insanların; şu an sınır kapılarında bekleyen insanların; birer sayıdan ibaret olmadığını; insan olduklarını anlamak istemiyor.

Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi, sığınma, sınır yönetimi ve göç konusuna ilişkin bir bakış ortaya koyuyor ve yapılması gerekenleri söylüyor. Sığınma sınırlar ve göçmenlik kanunu ile ilgili Avrupa Birliği hukuku; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı’na ve Avrupa Konseyi’nin diğer hukuk belgelerine göre düzenlenmiştir. Avrupa Yasal sistemine göre Avrupa üçüncü dünya ülke vatandaşları olarak adlandırdığı göçmenlere adlandırdığı sınırları açmasını gerektiriyor.

AB hukuku; Avrupa Adalet Divanı’nın yorumladığı yasal tedbirlere, antlaşmalara özellikle de Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın ilgili hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümlerle ‘ülke topraklarına giriş ve ilgili prosedürlere erişim’, ‘sığınma kararı ve ülkeden çıkarmaya karşı engeller’, ‘sığınma ve iade vakalarında yasal destek ve prosedüre ilişkin koruma’ ilişkin yasal çerçeveler çizilmiştir.

Bu yasalarla garanti altına alınmış haklar ‘ülkelerinde yaşam şansı bulunmayan, geri dönebilecekleri bir evleri hayatları kalmayan mültecileri Avrupa’ya gitmeye teşvik ediyor. Bugün büyük bir sınav veriyor insanlığımız! Ve biz herkese üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. İdlip’te yüzbinlerce sığınmacı savaştan kaçıyor, Avrupa kapılarında binlerce insana; Avrupa kültürü ve medeniyetinin beşiği, Demokrasinin ve Medeniyetin anavatanı olmakla övünen bir ülkenin polisleri yardım eli yerine plastik mermi ve gaz bombası uzatıyor.

Avrupa tarihinde yaşanan büyük savaşların, soykırımın ardından Avrupa’nın insanlık için attığı adımla ortaya çıkan Avrupa Birliği çatısının temel insan hakları olduğunu ilan ederken, İnsan Hakları denildiğinde kendilerini otorite ilan eden Avrupalı liderler, Lizbon Anlaşması ve Cenevre Anlaşmasını ortaya çıkartan tarihi, Yahudi soykırımıyla ortaya çıkan pişmanlığı, bunun bir daha olmaması için yapılan antlaşmaları, attıkları imzaları unutup, 'İnsanlık Onuruna' aykırı bir muameleyi sığınmacılara reva görüyorlar. Avrupa’yı; sağduyulu sesleri, bu insanlık dışı duruma karşı Avrupa değerlerini yaşatmaya, yasalarını uygulamaya davet ediyoruz. Bu durum artık sonlanmalı!

Herkesin artık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekli. Bugün yaşanan insanlık sınavı, insanların sorunu görmezden gelmelerinin bir sonucu. Türkiye’nin yıllardır gündeme getirdiği ‘Güvenli Bölgelerin’ kurulması gerekliliği, bugün aciliyetini tekrar göstermekte! Şunu unutmamak gerekir ki Türkiye Avrupa’nın Tampon bölgesi değildir. Avrupa Birliği ülkelerinin sahip olduğu imkanlara sahip olmamasına rağmen Nüfusunun % 5i oranında mülteciyi ülkesinde misafir ederek insani sorumluğunu yerine getirmektedir. Bu insani sorumluluğa bütün ülkelerin destek olması gerekmektedir.

Türkiye milyonlarca sığınmacıya, ilk gün nasıl kucak açmışsa bugün de kucak açmaya devam etmektedir. Türkiye dün milyonlarca mazlumu katliamlardan korumak için nasıl vatan evlatlarını Şehit vermişse, bugün de bu sorumluluğu vazife edinmektedir. Türkiye Devletiyle ve Milletiyle, mazlumlarla dün ekmeğini nasıl bölüşmüşse bugün de bölüşmektedir. Fakat ülkemizin gösterdiği hassasiyeti artık Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin de göstermesi beklemekteyiz. Mazlumların sessiz çığlığını duyun, Avrupa’yı Avrupa yapan değerleri yaşatın, yasalarınızı uygulayın, sığınmacıların güvenli geçişine izin verin!

Bugünden daha geç olmamak üzere atılması gereken adımlar bulunmakta;

Acilen Avrupa’nın yardım elini uzatması ve Avrupa’ya sığınmacıların güvenli geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

BM, geçiş noktalarına Mülteci Başvuru Merkezleri kurmalı ve sığınmacıların İltica Başvuru Hakları başlatmalıdır.

Acil olarak geçiş noktalarına insani yardım malzemeleri temin edilmeli ve sığınmacıların gıda, sağlık, temizlik ve barınma ihtiyaçları giderilmelidir.

Avrupa Birliği Ülkeleri, Lizbon Antlaşması ve 1951 Cenevre Sözleşmesi gereği Mülteci ve Sığınmacıların geri gönderilmeme ilkesine riayet etmeli ve sınırlarda bekleyen insanları ‘Uluslararası Koruma Sistemi’ içerisine dâhil etmelidir.

1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. maddesinde yer alan ‘Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.’ İlkesinin acilen hatırlanması gerekmektedir.

1951 Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesinde yer alan ‘Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek ve ya iade etmeyecektir.’ ilkesinde yer alan üçüncü ülke ibaresi Türkiye değil Suriye üzerinden okunmalı ve sığınmacılara yasal hakların gereği muamele edilmelidir.

Lizbon Antlaşmasının 78. ve 79. maddeleri gereğince, geri gönderilmeme ilkesinin işletilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinde yer alan; 1. Madde ‘İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.’ Ve 2. madde “Herkes, yaşama hakkına sahiptir.’ İlkelerine uygun hareket edilmelidir. Yine aynı bildirgenin 18. maddesi gereğince tanınan sığınma hakkı, bütün sığınmacılar için işletilmelidir.

Suriye’de Rejimin ve Rusya’nın gerçekleştirdiği katliamlar derhal sonlandırılmalı ve Uluslararası Kamuoyu güvenli bölgelerin oluşturulması ve inşası için gerekli bütün adımları atmalıdır.

Bütün Dünya Milletlerine sesleniyoruz, liderlerinize gerekli çağrıyı yapın! Sığınmacı ve mültecilerle dayanışma içerisinde olun! İnsanlara, insanlık onuruna yakışır muamele yapılmasını sağlayın! İnsanlık unutmayın zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır!"

  • Kategori:
    YAŞAM
  • Eklenme Tarihi:
    02.03.2020 14:58
  • Güncellenme Tarihi:
    02.03.2020 14:58
  • Kategori Videoları
Diğer İçerikler
title
Ezan sesini duyunca Müslüman oldu

Ezan sesini duyunca Müslüman oldu

title
Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı

title
ABD bu görüntüleri konuşuyor: Timsahla boğuşup köpeğini kurtardı

ABD bu görüntüleri konuşuyor: Timsahla boğuşup köpeğini kurtardı

title
Koronavirüs vakasına yetişmeye çalışan ambulans şoförü, trafik magandası tarafından darbedildi

Koronavirüs vakasına yetişmeye çalışan ambulans şoförü, trafik magandası tarafından darbedildi

title
Esenyurt'taki olay şaşkına çevirdi: Üstü market, altı meyhane

Esenyurt'taki olay şaşkına çevirdi: Üstü market, altı meyhane

title
Filmlere konu olacak bir haber: Türkiye'den atladı, Lübnan'a düştü

Filmlere konu olacak bir haber: Türkiye'den atladı, Lübnan'a düştü

title
Çin'de doğal gaz patlaması: 34 kişi yaralandı

Çin'de doğal gaz patlaması: 34 kişi yaralandı

title
Meksika'da viral olan görüntüler: Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

Meksika'da viral olan görüntüler: Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

title
Bağcılar'da çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı

Bağcılar'da çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı

title
Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeyle dans

Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeyle dans

title
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü: Geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü: Geri dönüp görüntüsünü izlemiş

title
İzmir'de depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

title
Kargo paketi kapısına çıkartılmayınca olay çıkardı

Kargo paketi kapısına çıkartılmayınca olay çıkardı

title
Maskesiz genç kızın yüzüne tükürmüştü... Ailesi suç duyurusunda bulundu

Maskesiz genç kızın yüzüne tükürmüştü... Ailesi suç duyurusunda bulundu

title
Yokuş aşağı kayan bebek arabası yürekleri ağza getirdi

Yokuş aşağı kayan bebek arabası yürekleri ağza getirdi

title
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

title
Küçükçekmece'de talihsiz kaza: 3 ay sonra dışarı çıkan gence kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı

Küçükçekmece'de talihsiz kaza: 3 ay sonra dışarı çıkan gence kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı

title
Avukatın deprem anındaki rahatlığı şaşırttı: Eşyalar yıkılmasına rağmen telefonla konuştu

Avukatın deprem anındaki rahatlığı şaşırttı: Eşyalar yıkılmasına rağmen telefonla konuştu

title
Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı

Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı

title
İzmir depreminin ardından mucize kurtuluşlar

İzmir depreminin ardından mucize kurtuluşlar

title
Deprem sırasında bir annenin çocuğunu koruma çabası kamerada

Deprem sırasında bir annenin çocuğunu koruma çabası kamerada

title
98 santimetre boyuyla girilmesi zor dehlizlere giriyor... Enkaz çalışmalarında duygulandıran mücadele

98 santimetre boyuyla girilmesi zor dehlizlere giriyor... Enkaz çalışmalarında duygulandıran mücadele

title
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı... İşte 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüsü

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı... İşte 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüsü

title
Bugün hava nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bugün hava nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak bekleniyor