Vaka-yi Hayriyye nedir? İşte Vaka-yi Hayriye'nin nedeni, sonuçları | #NesliTarih

Takvimler 14 Haziran 1826'yı gösteriyordu Yeniçeri Ocağı kaynıyordu! Ve beklenen oldu, Yeniçeriler yine kazan kaldırdı Ancak onların da bilmediği bir şey vardı: Bu son kazan kaldırışları olacaktı Sultan II. Mahmut kılıçlarını kuşandı. Kararlıydı! Bu isyana bizzat kendisi müdahale etmek istiyordu Saray çevresi bunun uygun olmayacağını söyleyince sarayda kalarak Yeniçeriler üzerine gönderdiği kuvvetlerden haber beklemeye başladı

Eklenme Tarihi: 25.06.2019 12:11 - Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 15:05
NESL-İ TARİH

Yeniçeri ocağı I. Murat döneminde kurulmuş ve Osmanlı’nın geniş sınırlara ulaşmasında kilit bir rol oynamıştı
İki yüz yıl boyunca problemsiz idare edilen bu ocak, 16. yüzyıldan sonra bozulmaya yüz tutmuştu

Teşkilat düzeni ihlal edilmiş, köylü ve esnaf da ocağa alınmaya başlanmış ve eskiden tek işi askerlik yapmak olan askerler artık aynı zamanda hamallık, tellallık gibi işlerle de uğraşır olmuştu

Yeniçerilerin evlenmesi eskiden yasakken bu yasak artık delinmiş ve askerler aile hayatı yaşamaya başlamıştı
Yeniçeri ağaları ölen ya da firar eden askerleri devletle bildirmeyerek onların maaşlarını almaya devam etmiş böylece hem ocak hem de devlet ekonomisi zarara uğramıştı

Genç Osman bu nizamsızlığı gördüğü için ocakta düzenlemeler yapmaya kalkışmış ancak tarihte daha önce görülmemiş bir şekilde padişah yeniçeriler tarafından katledilmişti

Yeniçeri Ocağı artık padişaha ve devlet adamlarına isyan edenlerin yuvası haline gelmişti

Padişah II. Mahmut bu duruma bir son vermeyi kafaya koymuştu

Zeki bir padişahtı

Islah olmayacağını düşündüğü ocağı kaldırmak için gizli çalışmalara başlamıştı

Önce sorun çıkaranları sürgüne gönderip yerlerine kendi adamlarını yerleştirdi

Bu ilk hamlesiydi
Ardından Eşkinci Ocağı'nı kurdu. Bu ocağın askerleri Yeniçeri kışlalarında kalacaktı

Bu ise ikinci hamlesiydi. Şimdi yeni bir isyanı beklemeye başlamıştı padişah…

Kısa sürede 5000 nefer sayısına ulaşan Eşkinci ocağı Batı tarzı askeri talimlere başlayınca Yeniçeri Ocağı da kaynamaya başladı

İstanbul kahvehaneleri çalkalanıyordu! Padişahın yaptığı bu iş kâfirleri taklit etmekti...

Ve Yeniçerilerin yaptığı bu propagandalar kısa sürede karşılık buldu

İsyan günü tam bir felaketti

Padişaha sadakatleri ile asilerin karşına çıkan kuvvetler başarılı olmuş, isyan kanlı bir şekilde de olsa bastırılmış ve ardından Atmeydanı'nda bir Divan-ı Harp kurulmuştu

Her türlü direniş kırılmış ve idamlar cuma ve cumartesi günü öğleye kadar devam etmişti

Buraya getirilenlerin hepsi Sultan Ahmet Camii hünkâr mahfili altındaki mahzende boğularak idam edildi ve cesetleri önce meydana, daha sonra da Marmara denizine atıldı

Olayı nakleden yazarlar hayatını kaybeden yeniçeri sayısının 70.000 olduğunu iddia etseler de bu sayıyı kesin olarak saptamak mümkün değildir

II. Mahmut artık amacına ulaşmıştı! Ocağı kaldırdı ve yerine yeni bir ordu kurdu: Asakir-i Mansure-i Muhammediye
İşte bir devir böyle kapandı! Kazan devrildi, söndürdü ocağı...

Önerilen Videolar