• $ 5,6641
  • € 6,3554
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

İslam hoşgörüyü sevgiyi emreden bir dindir

Hiçbir mümin, karşısındaki herhangi birine veya gıyabında bir kişiye kâfir diyemez. Resülullah Efendimiz “Bir kimse başka birine kâfir derse ikisinden biri kâfir olur, ya söyleyen, ya söylenen” buyurmuştur.

Biz mü’miniz. Bizim işimiz, kimin mü’min kimin kâfir, kimin münafık olduğunu ölçüp biçip cennete veya cehenneme postalamak değil, iman ehli olanı biraz daha yükseltmek, olmayana incitmeden doğru yolu göstermektir. 

Hiçbir mü’min, karşısındaki herhangi birine veya gıyabında bir kişiye kâfir diyemez. Çünkü “kâfir” diye itham edip suçladığın kimse kâfir değilse sen kâfir olursun. Rasülullah Efendimiz “Bir kimse başka birine kâfir derse ikisinden biri kâfir olur, yal söyleyen, ya söylenen” buyurmuştur. 

Kâfir de o dur ki: Allah’ı, melekleri, kitapları, peygamberleri, kaderi, ahiret gününü inkâr eder. Dinin emirlerini tanımaz; namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekât vermez, hacca gitmez. Helal haram tanımaz, günah sevap bilmez, adalet zulüm ayırt etmez, daima çıkarlarını gözetir, başka kimseye değer vermez ve sonuçta isyan ve inkarlarının cezasını çekmek üzere ebedi cehenneme gider. 

Kısaca, kendi imanına değer veren kimse, hiçbir kimseyi bu tür ağır ve büyük bir şeyle itham etmez. İmanı yoksa istediğini söyler. 

Sevgi, hoşgörü, yumuşaklık, anlayış Allah’ın sıfatlarından ve müminin şiarı olmalıdır. Kabalık, sertlik, bağnazlık, yobazlık, müfterilik de kâfirin… 

İNSAN GÜNEŞ GİBİDİR 

İnsan güneş gibidir. Nasıl ki güneş döndükçe hayata devam ediyor ve bunun için de etrafındaki gezegenler varlığını sürdürebiliyorsa, insan da hareket ettikçe, hizmet ettikçe, çalışıp çabaladıkça kendi varlığını ve kendi dünyasına ait şeylerle birlikte hayatını devam ettirir. Dahası, ailesine, çevresine ve diğer insanlara faydalı olur, onların da hayatta kalıp varlığını sürdürmesine sebep olur. Fakat bir de durursa, ona bağlı her şey durur ve maazallah kıyamet kopar! 

Aman dikkat! Hiçbir zaman ufkumuzu kaplayan karabulutlara bakıp da ümitsizliğe düşmeyelim! Hareket etmekten güneş gibi dönmekten ve bir yandan kendi eksenimizde dönüp dolaşarak çalışıp çabalarken diğer yandan da bu dünyada bize tayin edilen yolculuğumuza devam etmekten geri durmayalım! 

 BİR FİNCAN KAHVENİN HATIRI 

 Bir zamanlar “bir fincan kahve için kırk yıl” hatır sayan bir milletmişiz. Ne oldu bize ki şimdi kırk yıllık hatırı bir kahve içimi süreden daha az bir zamanda yakıp yıkıp ne varsa doğrayıp geçiyoruz. Ne hatır sayan var ne hatıra… Ne ilim ne irfan hakkı gözeten var ne yaş ne baş… Ne büyük büyüklüğünü biliyor ne küçük küçüklüğünü ve keza ne haddini bilen var ne hududunu. Hiçbir şeyin değeri de hatırı da kalmadı. Her şey kalp para gibi elinin tersiyle fırlatılıp atılıveriyor. 20-30 yıllık evlilikler bir anda bitiyor ve 20 yıl çay kahve yapmak dahil her çeşit hizmetini gören, derdini dinleyen, sıkıntısını paylaşan, açken aç kalan tokken tok ve daha ilerisi çocuk doğuran ve saçını süpürge yapan kadın bir anda ağza alınmayacak lakaplara iftiralara maruz kalıp şeytanlaştırılıyor. Keza erkek de öyle, o da bir anda zalim ve kâfir yapılıveriyor. Herkes birbirine düşman ve öldürmek için fırsat arıyorlar. Hatta biri eline geçirdiği silahla fırsat bulursa veya gücü yeterse onu da yapıyor… 

DUALAR VE NİYAZLAR

BİZE İKRAM VE İHSANLARINI DAİM EYLE

Ey adı büyük, zatı büyük; sanatı büyük, marifeti büyük; rahmeti, merhameti büyük; affı, mağfireti büyük ve büyüklüğünde hiçbir eksiklik ve kusur olmayan eksikten kusurdan münezzeh olan, yücelik ayrılmaz vasfı olan yüce Allah’ım ve ey Celi-i Zülcelal! 

“Saili, isteyip dileneni de azarlayıp kapından kovma!” diye emir buyuransın. Bizi kovmadın şimdiye kadar şimdiden sonra da azarlayıp kapından kovma ya Rabbi! 

Bize ikram ve ihsanlarını daim eyle ya Rabbi! 

Hiç şüphesiz ki biz, bize verdiğin nimetleri sayıp dökmekle bitiremeyiz. Onlara şükredecek kelime de bulamayız ve bilemeyiz. Verdiklerine şükretmeyi de bize lütfeyle ya Rabbi! İhsan ve ikramlarına layık olmayabiliriz, acizlik ve tembellik etmiş, kullukta kusur işlemiş olabiliriz. Fakat bizim senden başka gidecek ne yerimiz ne kapımız var ve ne de gideriz. Layık olmasak bile ihsan ve ikramlarını dileriz. Hata ve günahlarımızdan dolayı bize kızıp küsme Allah’ım! Rahmetini, merhametini, ikramını, ihsanını ve rızkımızı kesme Allah’ım! 

GÜNÜN AYETİ        

“(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. Ey mü’minler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.” (Bakara, 2.150)

GÜNÜN HADİS-İ ŞERİF'İ

“Yahudiler, Musa (a.s)’a sordular, gene sordular, suali çoğalttılar, artırdılar, eksilttiler, ta ki küfre düştüler. Hristiyanlar da İsa (a.s)’dan sordular da sordular, suali çoğalttılar, artırdılar, eksilttiler ve neticede onlar da küfre düştüler. Muhakkak ki benden size hadisler söylenecektir. Size benim hadislerim geldiğinde Allah’ın kitabını okuyun, Onunla karşılaştırın. Allah’ın kitabına uygunsa, onu ben söylemişimdir. Allah’ın kitabına uymuyor ise, onu ben söylememişimdir.” (Râmûzü’l-Ehâdis, s. 294/8) 

İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ  

LOKMAN SÛRESİ

Lokman Suresi'ni rüyada görmeyi, İslami rüya tabircileri şöyle yorumlamışlardır: 

İbni Sîrin: Sûre-i Lokman’ı ve¬ya bir kısmını rüyasında okuyan veya başka birinin okuduğunu duyan dinleyen âlim, âbid, hakîm ve hâkim olur. 

Kirmânî: Ehl-i ilim ve hikmet ile sohbet eder ve onlardan istifade ederek âlim ve hakîm olur. 

Câfer-i Sadık: Ondan ve onun ilim ve hikmeti ve vaaz ve nasihati ile halk istifade ederler. 

Abdülgani en-Nablûsî: Allah’ü Teâlâ Hazretleri ona ilim ve hikmeti öğretir, dikkatli ve halis iman sahibi bir kimse olur. Rızkı çok, sanatında usta, sözünde sadık olur. Allah’ın affına ve mağfiretine layık ve mazhar olur. 

İLMİHAL KÖŞESİ

RAMAZAN BAYRAMI’NDA NEDEN TEKBİR GETİRİLMEZ? 

Ramazan bayramında hac ve kurban gibi teşrik tekbirleri getirilmez. Çünkü Ramazan Bayramı zaten oruçla temizlenip huzura kavuşmuş insanlara bir mükafattır. Bu nedenle hac ve kurban ibadetlerinde, eskiden putlar adına kesilen kurbanlar ve yapılan tavaflar olmadığı için şirk tehlikesi de yoktur. Teşrik tekbirleri, adından da anlaşılacağı gibi, kişinin Allah’ın varlığına birliğine inanması ve ona şirk koşmaktan sakındığını; cahiliye adetlerinde olduğu gibi putlara kurban kesmem demesi ve Allah'tan başkası için haccetmem diye açıkça ilan etmesidir. Bu yüzden Kurban bayramı'nda olduğu gibi tekbir getirmek yoktur. 

RABBİM SENDEN İSTİYORUM 

EL-KERÎM İSM-İ ŞERİFİYLE DUA 

Ey keremi, ikramı ihsanı bol olan cömert Allah’ım! 

Ey yerlerin ve göklerin hazinelerinin sahibi olan ve bunları kullarına cömertçe verip ihsan ve ikram eden, iyilik ve ihsanları sonsuz ve sınırsız olan yüce Rabbimiz! 

Bizi Kur’an ve sünnete muhalefet edip çıkmaz yollara giren, bataklık sokaklara sapan sapkınlardan, kaçkınlardan eyleme ya Rabbi! 

Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbi! 

Bizi maddi manevi ihsan ve ikramlarından bu dünyada da öbür dünyada da mahrum eyleme ya Rabbi! Sen sultanı azamsın, bizler senin kapında dilenen gedalarız. Ama senin gedalarınız; bizi kapından boş çevirme! Katından bol bol rahmetler, lütuflar, ikramlarla, ihsanlarla bizi sevindir Allah’ım! 

Bizi senden ve sevginden de mahrum bırakma ya Rabbi! En büyük ihsanlarına, ikramlarına talibiz, bize ihsan et ve ikramlarını üstümüzden eksik etme ya Rabbi! 

Biz senin kulların kölelerin, senin gedaların, dilencileriniz. Bizi senden başkasının kapısına gönderme ya Rabbi!

ŞİİR KÖŞESİ

SEVGİNİ İSTİYORUM 

Allah’ım! Senden, seni sevmeyi, 

Bana kendini sevdirmeni istiyorum. 

Seni sevenleri de sevmeyi istiyorum. 

Hatta daha ötesi, sevgini kazanacak, 

Sana ulaştıracak bütün güzellikleri, 

Bütün yol ve yöntemleri istiyorum… 

Kitabında övdüğün, Resûlünde gördüğün, 

Dünya ve ahirette en geçerli huy olan, 

En güzel ahlâkı istiyorum… 

Allah’ım! Ben, beni sana getiren yolları, 

Ve kulları da sevmek istiyorum. 

Allah’ım! Bana da sevginden ver, 

Sevgini kazanacak yolları göster. 

Sevgin bende öyle bir yer etsin ki, 

Canımdan cananımdan ileri geçsin, 

Havadan, sudan daha önemli olsun… 

Allah’ım! Seni nasıl sevmem gerekiyorsa, 

Bana kendini öyle sevdir! 

Sevgimi nasıl göstermem gerekiyorsa, 

Ne yapmam lazımsa bana onları yaptır. 

Allah’ım! Sana sonsuz sınırsız, 

Sevip razı olduğun kadar ve 

Saltanatına yakışır şekilde hamdolsun!

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

<p>Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece giz

Dünya Bu çocuğu Konuşuyor! Uçağı Çalmaya Çalıştı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor