• $ 5,7884
  • € 6,5812
  • 261.777
  • 95.421
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

Bin aydan daha hayırlı gece

“Biz o)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”(Kadir Suresi, 1-5)

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de, “Kadir Suresi” olarak bir surede ve “O Ramazan ayı ki, insanları irşat etmek için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi.” (Bakara, 2.185) buyrularak, ayette yer almaktadır. Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin de kadir gecesi olduğuna açıkça dikkat çekilmiştir. Bu nedenle Ramazan, öteden beri “Kur’an Ayı” olarak adlandırılmıştır. Yani bu ayda Kuran okuyanlar, onu yeni ve taze, turfanda bir meyve gibi okuyup derin tefekküre dalabilir. 

Elbette Kur’an-ı Kerim, tamamen Kadir Gecesinde indirilmedi, indirilmeye başlandı. Hira Mağarasında Rasülullah (s.a.v), her yıl yaptığı gibi itikafta iken Cebrail (a.s) gelip “Oku” diye başlayan Alâk Suresinin ilk beş ayetini getirdi ve vahiy başlamış, Hz. Muhammed (s.a.v) de ilk peygamberlik müjdesini almış oldu. Şöyle başlamıştı vahiy: 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

O, insanı bir aşılanmış yumurtadan (embriyodan) yarattı. 

Oku! Rabbin sonsuz Kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.” (Alâk, 96.1-5) 

  Aslı Levh-i Mahfuzda bulunan Kur’an-ı Kerim, Kadir gecesinde dünya semasına indirilmiş ve oradan da yaklaşık 22 sene 6 ay 20 günde yani yaklaşık 23 yılda, parça parça, insanların ihtiyaçlarına ve sorulan sorulara göre Cebrail (a.s) tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e indirilmiştir. 

İşte gerek ramazanın gerekse Kadir gecesinin esas hikmeti burada yatmaktadır. Yani yüce Rabbimiz bu gece bir karar almış ve bu kararı ilk örneklerini (Kur’an’ın tamamına işaret sayılan ilk 5 ayeti) göndererek uygulayıp bu geceyi kadri yüce ve mübarek bir gece yapmıştır. O halde bu mübarek geceyi değerlendirmek feyzinden ve bereketinden istifade etmek lazım.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Öncelikle, insan Allah’ın en önemli muhatabı ve eşref-i mahlûkattır ve buna yol gösterici rehber olan âlemlere rahmet olarak yaratılıp gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun elindeki talimatlar, açıklamalar ve bizzat Allah’ın buyruklarından oluşan ilahi mesaj Kur’an-ı Kerim indirilmeye karar verilmiştir.  İkincisi bu geceye öyle bir özellik yüklenmiştir ki, daha önce hiçbir geceye yüklenmemiş ve hiçbir peygamberin ümmetine verilmemiştir.  O da içerisinde Ramazanayı ve kadir gecesi bulunmayan bin aydan yani ortalama insan ömrü olan 83 yıldan daha hayırlı olmasıdır. Bu geceyi ibadetle geçirebilenler, bir bakıma 83 yıllık ibadet yapmış sevabı sayılmaktadır. 

Ramazan ayında sevapların bire bin hatta yetmiş bin hatta kişinin kalbi durumuna ve samimiyete göre 700 bin olarak değerlendirildiği kabul edilirse ki, bu durum hem hadislerde bildirilmiş hem de ayette zaten “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” buyrularak önemine işaret edilip açıklanmıştır ki, insan bu sevabı kazanabilir. 

Üçüncüsü, meleklerin ve ruhların insanların içine inip mescitlerde aralarına karışıp yollara sokaklara dağılıp sabah güneş doğana kadar, kalbi imanlı ve dili dualı Allah için gayret gösterip bir şeyler yapmaya çalışan insanları bulmak için herkese, “selam” verip esenlik dileyerek sokulmaları ve meleklerle insanların birlikte sabaha ulaşmalarıdır. 

Evet, bu gece sabaha kadar melekler bizlerledir. Daha ne olsun… 

Kadir geceniz mübarek olsun… 

DUALAR VE NİYAZLAR

FİTNELER İÇİNDE BİR BİRLİK DUASI 

Estağfirullah el Azim el-Kerim er-Rahimellezî La ilahe illa hû. El-Hayye’l-Kayyûme ve netübü ileyh. 

Bütün günahlarımıza tevbe edip, sana döndük geldik, senden başka ilah yoktur, ey cömertler cömerdi, ey merhametliler merhametlisi, ey Hayy ve Kayyum olan Rabbimiz, bize kapını aç, içeri al! 

Şükür sana, hamd sana, övgü sana ey Rabbimiz! 

Kullarını affetme, bağışlama ve sırlarını saklama, setretme, Settâr olan zatına yakışır; hata, kusur ve günah da bizlere… Hata ve günahlarımızdan dolayı bizi hesaba çekip cezalandırma; bizleri bağışla ey Rabbim! Kapına geldik, rahmetini ümit ediyoruz, bizi rahmetinle koru ve himayene al, affınla, mağfiretinle bağışla ey Allah’ım! “Allah” diyen, kapına gelen kullarını atma Allah’ım; kusurlarımıza, günahlarımıza, cehaletimize ve nankörlüğümüze bakma Allah’ım! Gecelerimizi ve gündüzlerimizi zikrinle, ruhumuzu ve kalbimizi fikrinle süsleyip canlandır, Ey Rabbimiz! 

İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ  

RÜYADA KADİR SÛRESİNİ GÖRMEK 

Bütün rüya tabircileri rüyada kadir suresini okumayı veya dinlemeyi hayra yormuşlardır. 

İbni Sîrin: Kadir suresini kısmen veya tamamen okuyan veya dinleyen, sevabının ve makamının derecesini görmeden ölmez. 

Kirmânî: Ömrü uzun, isteği gerçek olur, yardım ve zafere ulaşır. İşlerinin mükâfatını zannettiğinden kat kat fazla bulur. 

Câfer-i Sadık: Dünya ve âhirette kadri yüksek olur. 

Abdülgani en-Nablûsî: Hayırlı işler, güzel hal ve sevabı çok olur. 

Nâfi ve İbni Kesir: Çok uzun yaşar, dünya ve âhirette değerli, saygın ve şerefli bir kimse olur. 

GÜNÜN AYETİ                 

“O Ramazan ayı ki, insanları irşat etmek için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi.”  (Bakara, 2.185) 

GÜNÜN HADİS-İ ŞERİF'İ

Hz. Enes (r.a.)’den rivayet Resülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur:  “Dört gece gündüz, dört gündüz de gece gibidir. Allah, o günlerde ant verenin isteğini geri çevirmez. İnsanları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Kurban arefesi, Beraat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir.” (Râmûzü’l-Ehâdis, s.69/9) 

İLMİHAL KÖŞESİ

İTİKAF NE DEMEKTİR? 

 İtikaf, insanın hiçbir kimseyle konuşmamaya niyet ederek, bir süreliğine Allah (c.c) ile baş başa kalmaya karar vermesi ve bunu uygulaması demektir. Bu niyetle bir saatlik sessizliğin, bu esnada yapılan zikir ve ibadetlerin bile bile itikaf sayılabileceğini söyleyen İslam Bilginleri, tam anlamıyla ve sünnete uygun olarak itikaf yapmanın da Rasülullah (s.a.v)’in yaptığı gibi Ramazan Ayının son on gününde olduğunu söylemişlerdir. Fıkıh ve İlmihal Kitaplarında da konu bu şekilde ele alınmıştır. Çünkü Ramazan’ın son on gününden birinde aynı zamanda kadir gecesine denk gelme ihtimali de yüksektir.

RABBİM SENDEN İSTİYORUM 

El-Kerîm İsm-i Şerifiyle Dua 

Ey kudreti sonsuz, büyüklük ve yüceliğine aklımızın ve idrakimizin yetmediği en büyük en yüce en kudretli Kâdir-i Zül-Celâl! 

Allah’ım! Senden başka ilah yoktur, sadece sen varsın! Eşin ortağın ve benzerin yoktur, sadece sen varsın! 

Allah’ım! Mülkün sahibi sensin, mülk ve saltanat senindir ve sadece sana ittir. Hamd senin içindir, sana aittir, sana mahsustur. Kimden olursa olsun, kime olursa olsun hamdin de övgünün de hepsi sana aittir sana mahsustur, senden başka ilah yoktur! 

Ey korkuyu, endişeyi izale eden, ey hüznü, kederi, tasayı bertaraf eden Kadir-i Zülcelal vel-Cemal! 

Benim bütün korku ve endişelerimi gider, hüznümü kederimi bertaraf et ve işlerimi kolaylaştır. Benim aczime, zafiyetime ve takatsizliğime ve güçsüzlüğüme merhamet et. Beni hiç ummadığım, bilmediğim, beklemediğim yerlerden rızıklandır, rızkımı bereketlendir, bollaştır, senin her şeye gücün yeter, bana yardım et ve beni yardım ve ihsanlarından mahrum eyleme! 

ŞİİR KÖŞESİ

SAİD MİYİZ ŞAKİ Mİ? 

Bir garip âlemdeyiz, hâlâ inanmıyoruz, 

Yerde övülsek bile gökte tanınmıyoruz. 

Burada geçer olan geçmez öbür âlemde, 

Said miyiz şaki mi bilmem Levh-i Kalemde. 

***

Sırrına eremedik şu dünyanın bir türlü, 

Kimi doğmadan ölür kimi uzun ömürlü… 

Ancak bilmez kadrini ömrünü heba eder, 

Üç günlük dünya için nefsine uyar gider. 

Mal mülk toplar yığarız ama götüremeyiz, 

Bırakın götürmeyi toplarız, yiyemeyiz… 

Ah bir ersek sırrına hayatın, yaşamanın, 

Künhüne vakıf olsak şu canı taşımanın… 

Nelerden sorumluyuz, nelerle mükellefiz, 

Ah birazcık anlasak nerden geldik ve neyiz? 

***

Bizim için ne derler bizden sonra gelenler, 

O zaman çok ağlardı eğlenenler, gülenler…  Tefekkür lazım evet, yani derin düşünmek,  Ataletten kurtulup şu meskeneti yenmek…  İyi düşünmeliyiz: Said miyiz, Şaki mi?  Hiç kimseye kalmayan dünya bize baki mi? 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

<p>Kadın hastalarda çok nadir rastlanan ‘ağaç adam sendromu’na HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) şeki

Bangladeşli ´Ağaç Adam´ Ellerinin Kesilmesini İstedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var