• $ 6,1436
  • € 6,8589
  • 251.661
  • 84.295
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

TÜİK 47 bin geçici personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) veri oluşturmada çalıştıracağı geçici personel ve bu personele ödenecek ücretlere ilişkin esaslar belirlendi.

Veri oluşturmada çalışan geçici personele, parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2 lira, günlük en fazla 40 lirayı aşmamak üzere brüt ücret ödenebilecek.

Türkiye İstatistik Kurumunda Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Çalışmasında Geçici Personel ve Kurum Dışından Kamu Personeli Çalıştırılmasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Devlet Memurları Kanunu'na göre, Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek konut ve nüfus araştırmasında, veri derleme, veri kontrolü, veri girişi ve benzeri işler ile diğer hizmetlerde ve Ulusal Adres Veri Tabanı'nın kontrolü çalışmalarında, 2011'de TÜİK Başkanlığı merkezinde ve bölge müdürlüklerinde 47 bin adam/ay geçici personelin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu personele ve kurum dışından çalıştırılacak kamu personeline ödenecek ücretlerin tespitini düzenliyor.

İstihdam edilecek geçici personelde, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şartların yanısıra ''en az lise ve dengi okul mezunu olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak'' şartları aranacak.

İstihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla en çok; yüksek öğrenim mezunlarına 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık ödenecek. Bu personele ayrıca, Türkiye İstatistik Kanunu'nda belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti verilecek.

Parça başı ücret verilmesi durumunda yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2 lira ve günlük en fazla 40 lirayı aşmamak üzere, brüt ücret ödenebilecek.

Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek tutarlar TÜİK Başkanlığınca tespit edilecek.

Geçici personele, kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılacak. Sözleşmenin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde, çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenecek. Ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamayacak.

Çalıştırılacak geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak. Çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınacak. Ancak ilgili, işin gereği veya aciliyeti nedeniyle bitirilmesi gereken durumlarda, ödenen fazla çalışma ücreti karşılığı olarak, kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak.

İstihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamayacak. İstihdam edilecek geçici personelin sözleşmesi, devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi veya görevinde başarısız olduğunun birim amirlerince tespit edilmesi halinde sona erdirilecek. İstihdam edilecek geçici personele, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Sözleşme, sözleşme bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılacak.

Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ilgiliye, ihbar, kıdem, iş sonu ve sair adlar altında bir tazminat ödenmeyecek.

Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örnekleri, Maliye Bakanlığına vize ettirilecek. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamayacak ve herhangi bir ödemede bulunulamayacak.

KURUM DIŞINDA YAPILACAK GÖREVLENDİRMELER

TÜİK Başkanlığında, Konut ve Nüfus Araştırmasında ve Ulusal Adres Veri Tabanı Kontrolünde kurum dışından görevlendirilen kamu personeline, mesai saatleri ile bağlı olmaksızın eğitim çalışmalarına katılmak, soru kağıdı veya form derlemek, sayım, anket ve kontrol memurluğu yapmak, bilgi formu veri girişi yapmak üzere; belediye hudutları içinde çalıştırılacaklara günde 12 lira, belediye hudutları dışında çalıştırılacaklara günde 13,50 lira brüt ücret ödenebilecek.

Karar hükümlerini TÜİK Başkanlığının bağlı olduğu devlet bakanı yürütecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un son bölümünde neler olac

Diriliş Ertuğrul Final Tanıtımı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı